Формуляр за записване

С настоящия формуляр заявявате желанието си да станете член на Сдружение "Център по интереси КОСМОС" и да посещавате някоя от предлаганите от нас дейности на Танцова формация "Блясък", посочени по-долу във формуляра.

Информация и условия:

Годишен членски внос за 2017/18г. - 15 лв.
Месечният членски внос се определя в зависимост от избраната от вас дейност, ниво на подготовка и схема на плащане.
Пример:
* Начинаещи - две занятия седмично /8-9 занятия месечно/ - месечна вноска 30 лв., тримесечна вноска - 75 лв., на посещение - 5 лв.
* Напреднали - три занятия седмично /12-13 занятия месечно/ - месечна вноска 45 лв., тримесечна вноска - 115 лв., на посещение - 5 лв.
* Допълнително усъвършенстване - 6 лв. на посещение
* Индивидуални занимания - 15 лв. на посещение
Вноските се заплащат: до 10-то число на месеца, който се посещава /текущ/; до 15-то число на първия месец от тримесечието или в часа на посещението. Ако пропуснете срока за месечното плащане се преминава към схемата за плащане на посещение. Ако пропуснете срока за плащане на тримесечие се преминава към схемата за плащане на месец.
Отстъпки: при отсъствие за повече от две последователни седмици - 50% от сумата /не важи при избор за плащане на посещение и тримесечие/; за втори член от семейство - 50%; за втора дейност - 50% /не важи при избор за плащане на посещение/; при принос за особени отличия на клуба или високи спортни постижения - по решение на УС.

Възрастови групи: до 8г.; 9-11г.; 12-15г.; над 16г. /няма горна граница/

Дейностите стартират след 01.10.2017г. и след сформиране на групите. Записването е до края на м.Октомври. При наличие на места, е възможно допълнително записване през цялата учебна година. Занятията се провеждат от понеделник до петък, след учебно време в спортните салони на 118-то СОУ "Акад. Людмил Стоянов". След като бъде изготвен график, ще бъдат информирани всички членове и е необходимо всеки от тях да потвърди присъствието си при съответния лектор. Възможно е някои от предлаганите дейности да отпаднат, при не достатъчен брой желаещи.

Телефон за контакти: 0888846461 Милена Панова

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question