Ankieta dla Rodziców
Jestem Rodzicem ucznia/uczniów klasy:
1. W planowaniu pracy dydaktycznej w szkole uwzględniane są potrzeby mojego dziecka służące jego rozwojowi. *
2. Nauczyciele współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu problemów mając na celu dobro mojego dziecka. *
3. Moje dziecko wie, czego się od niego oczekuje w szkole. *
4. Sposób w jaki nauczyciele oceniają moje dziecko zachęca je do nauki. *
5. Moje dziecko jest oceniane sprawiedliwie *
5a. Na jakich przedmiotach Pani/Pana dziecko jest oceniane niesprawiedliwie?
Your answer
6. Nauczyciele rozwijają w moim dziecku umiejętność uczenia się *
7. Moje dziecko chętnie uczestniczy w lekcjach i innych zajęciach prowadzonych w szkole *
8. Nauczyciele potrafią odpowiednio zmotywować moje dziecko do nauki *
9. Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych. *
10. Nauczyciele podchodzą do uczniów indywidualnie i traktują wszystkich równie dobrze. *
11. Jeżeli ma Pan/Pani uwagi co do konkretnych przedmiotów/nauczycieli, bardzo proszę o opinię:
Your answer
Proszę określić w skali od 1 do 5 poziom swojego zadowolenia z przekazywanych Panu/Pani informacji na temat dziecka, gdzie:
1 - bardzo niski poziom zadowolenia
2 - niski poziom zadowolenia
3 - dostateczny poziom zadowolenia
4 - wysoki poziom zadowolenia
5 - bardzo wysoki poziom zadowolenia

1. Jestem informowany o zasadach oceniania postępów dziecka. *
Bardzo niski poziom zadowolenia
Bardzo wysoki poziom zadowolenia
2. Jestem informowany o postępach dziecka w nauce *
Bardzo niski poziom zadowolenia
Bardzo wysoki poziom zadowolenia
3. Jestem informowany o przyczynach trudności dziecka w nauce *
Bardzo niski poziom zadowolenia
Bardzo wysoki poziom zadowolenia
4. Jestem informowany o czynnikach wpływających na osiąganie sukcesów dziecka w nauce *
Bardzo niski poziom zadowolenia
Bardzo wysoki poziom zadowolenia
To wszystko. Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety. Proszę kliknąć 'Prześlij'.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms