สมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รอบเวลา 09.00-10.00 น.
โดยนักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อชมวิดีโอแนะนำในการสอบ
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครรับการทดสอบ
1) นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาหลักสูตร 6 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา
3) มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ 1 ครั้ง ในการสอบครั้งแรก
หากนักศึกษาสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยนักศึกษาสมัครสอบได้ที่เทคโนธานี
4) ช่วงการรับสมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (ระบบฯ จะปิดรับสมัคร กรณีที่มีผู้สมัครเต็มในแต่ละช่วงการสอบ จะเปิดเฉพาะช่วงที่มีนั่งว่างเท่านั้น)
กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
รหัสประจำตัวนักศึกษา (BXXXXXXX) ให้ระบุเป็น B ตัวใหญ่เท่านั้น *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Your answer
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ(ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ได้แก่ Mr./Miss และระหว่างชื่อ- สกุล ให้เคาะ 2 ครั้ง) *
Your answer
E-mail address *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้* ตัวอย่าง 0642583357 *
Your answer
การตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
นักศึกษาที่สมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์บริการการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร/ปรับเวลาการจัดสอบหากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว

*** ศูนย์บริการการศึกษาจะตัดรายชื่อผู้สมัครที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมทั้งการสมัครซ้ำ โดยไม่ต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบ ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse