LATIHAN MATEMATIK SET 5 2020
DISEDIAKAN OLEH:
CIKGU SAIFULNIZAN BIN CHE ISMAIL
GURU CEMERLANG MATEMATIK
SK RAJA BAHAR, KOTA BHARU KELANTAN
1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah poligon.
Namakan poligon di atas. *
1 point
2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bentuk 3D.
Pilih pernyataan yang benar tentang rajah di atas. *
1 point
3. Nyatakan "Lima puluh satu ribu enam belas" dalam angka. *
1 point
4. Antara berikut nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat akan menjadi 4 000. *
1 point
5. Nyatakan nombor 2.304 di dalam perkataan. *
1 point
6. Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam 4.13 juta. *
1 point
7. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 2/5 *
1 point
8. Tukarkan 2.5 kepada peratus. *
1 point
9. Tukarkan jam 0005 kepada waktu dalam sisem 12 jam. *
1 point
10. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 0.307 x 100? *
1 point
11. Antara berikut, yang manakah betul? *
1 point
12. Selesaikan, RM 25.60 + 500 sen = RM *
1 point
13. Terdapat 8 pasu bunga ros merah dan 5 pasu bunga ros kuning yang ditanam di halaman rumah Puan Aisyah. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar? *
1 point
14. Antara nombor berikut, yang manakah mempunyai nilai digit 7 yang paling kecil? *
1 point
15. Rajah menunjukkan sebuah kuboid.
Hitung isipadu kuboid tersebut. *
1 point
16. Terdapat 350 biji epal dan 280 biji oren di dalam sebuah kotak. Antara berikut, langkah pengiraan yang manakah menunjukkan jumlah epal dan oren yang terdapat di dalam 5 kotak? *
1 point
17. Rajah di bawah menunjukkan sebuah Satah Cartes.
Nyatakan koordinat X. *
1 point
18. Nyatakan koordinat bagi satu titik B yang berada 6 unit mengufuk dan 5 unit mencancang dari asalan. *
1 point
19. Malaysia berada di sebelah timur Madinah. Beza masa antara dua buah negara ialah 4 jam. Pukul berapakah waktu di Malaysia jika waktu di Madinah menunjukkan pukul 6.00 p.m. ? *
1 point
20. Adam mendapat 85% dalam markah ujian matematik. Ujian itu terdiri daripada 60 soalan. Cari bilangan soalan yang dijawabnya dengan salah. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy