فرم پزشکان داوطلب ارائه خدمات رایگان به کودکان کار و محروم

اگر شما پزشک متخصص هستید و علاقه مندید تا در طول سال چند بار خدمات رایگان به کودکان کار و خیابان و دیگر کودکان خانواده های محروم و نیازمند تحت حمایت جمعیت دانشجویی امام علی ارائه کنید، لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل فرمائید.
جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان مردم نهاد کاملا مستقل و غیرسیاسی و غیردولتی است و به هیچ گروه و دسته ای هیچگونه وابستگی ندارد. تمام هزینه های فعالیت های آن از طریق کمک های مردمی تامین می شود و کلیه اعضای جمعیت، داوطلب هستند. جمعیت دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت کشور و مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد.
جمعیت امام علی در محله های محروم حاشیه شهر تهران و چندین شهرستان دیگر، خانه های امدادی به نام «خانه ایرانی» و «خانه علم» ایجاد کرده است که در این مراکز به کودکان خانواده های محروم و کودکان کار و خیابان انواع خدمات آموزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی، حقوقی، تغذیه، ورزش، روانشناسی و... به صورت رایگان ارائه می شود.
تلفن روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی: 23051110
برای آشنایی با جمعیت به وبسایت رسمی آن در آدرس زیر مراجعه کنید:
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question