Změna kulturních sdružení na spolky - seminář
Středa 13. dubna 2016
16:00 - 18:00
Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, 658 78 Brno
Pořadatelem je Brno kulturní www.brnokulturni.cz ve spolupráci s příspěvkovou organizací Turistické informační centrum města Brna.
Jméno *
Příjmení *
Organizace *
Funkce/Pozice *
Email *
O čem bude seminář?
Věděli jste, že se Vaše sdružení samo od sebe změnilo na spolek? Slyšeli jste o tom, že tomu musíte přizpůsobit svoje stanovy, a nevíte jak? Právě pro vás a všechny kulturní neziskové organizace jsme připravili seminář. Tématem jsou změny, které přinesla změna právní úpravy, spojená s účinností nového občanského zákoníku. Cílem semináře je ukázat kulturním neziskovkám, jak upravit stanovy, a seznámit je s jejich povinnostmi a možnostmi, které jim dává nový občanský zákoník.

Program semináře
1. Změny stanov spojené s přechodem původních právních forem na spolek
2. Možnosti stanov spolku podle nového občanského zákoníku
3. Procedura změn stanov v souladu novým občanským zákoníkem
4. Návod na vyplnění formuláře pro změnu stanov pro rejstříkový soud


Seminář povede naše členka Markéta Klusoňová a Vlastimila Vitoula.

JUDr. Markéta Klusoňová, Ph.D.
Vystudovala Právnickou fakultu MU a nyní studuje bakalářský program teorie a historie divadla na Filozofické fakultě téže univerzity. Účastnila se studijních pobytů ve Stockholmu, Varšavě, Newcastlu či Saarbrűckenu a absolvovala stáž v European Parliament Research Service (Výzkumné centrum Evropského parlamentu). V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře Teorie práva Právnické fakulty MU, kde se zároveň podílí na výuce předmětů Právo a umění a Právní úprava kultury a připravuje nový předmět Art právo. Od roku 2014 spolupracuje s neziskovými organizacemi Fairart a Brno kulturní.

Brno kulturní
Brno kulturní, o.s. vzniklo v dubnu 2012 a sdružuje jednotlivce z kulturních, uměleckých, neziskových, sociálních a vzdělávacích organizací působících v Brně. Sdružení vzniklo jako veřejná iniciativa za systémovou změnu financování kultury.
Pojem kultura chápeme v plné šíři jeho významu jako soustavu principů a konkrétních služeb, které se výraznou měrou podílejí na udržování svébytnosti a soudržnosti společnosti.
Kultura a umění jsou zdrojem a formou poznání, hmotného a duchovního bohatství i zavazujícího dědictví. Spolupodílí se na všestranném rozvoji společnosti. Působí jako významný ekonomický faktor, podílí se na zvyšování kvality života a prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy