Till dig som har besökt familjerådgivningen
Vi på familjerådgivningen vill att vårt arbete ska vara så bra som möjligt och att du som besöker oss ska uppleva kontakten som meningsfull. Vi skulle därför uppskatta om du anonymt vill besvara följande frågor.
Jag har besökt mottagningen i: *
Hur fick du veta att familjerådgivningen fanns? *
Jag känner till den sekretess som råder inom familjerådgivningen. *
Jag har fått tydlig information om regler vid återbud, betalning och telefontider. *
Mottagningens geografiska läge är bra. *
Väntetiden för samtal är acceptabel. *
Erbjudna tider har passat oss/mig bra. *
Jag kan lätt nå familjerådgivningen per telefon. *
De problem som jag/vi sökte familjerådgivningen för känns lättare idag. *
Familjerådgivaren lyssnar aktivt och visar intresse för mig och min situation. *
Samtalen har ökat vår förmåga att tala med varandra på ett bra sätt. *
Jag rekommenderar gärna andra att ta kontakt med familjerådgivningen. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.