โครงการอบรมบุคลากรจากภาคเอกชนหลักสูตร Non-degree เรื่อง Industrial Internet of Things : IIoT
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีความสนในเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT) เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจริงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

จัดอบรม
ทุกวันอาทิตย์ 8.30-16.30 จำนวน 7 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 – 7 มีนาคม 2564
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาตามความเหมาะสม

การจัดกิจกรรม
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Discord และ Zoom

หัวข้ออบรม
- เทคโนโลยีไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things : IIoT)
- การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัว (Embedded System) ร่วมกับไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ร่วมกับไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชั่น (Computer Vision) ร่วมกับไอโอทีสำหรับภาคอุตสาหกรรม
- การบูรณาการระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยีไอโอที สำหรับภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการรับสมัคร
สิ้นสุดการรับสมัคร 15 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
จัดส่งแบบทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา 16 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
สิ้นสุดการรับแบบทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา 17 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น.
ประกาศผลการรับสมัคร 19 มกราคม 2564

*การฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคนจัดเตรียมเอง
ลิงค์รายชื่ออุปกรณ์ : https://drive.google.com/drive/folders/1JJN26AzueXst9XlulrCi8B21Ph8GEiP8?usp=sharing

**แบบทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับผู้เข้าร่วมอบรม โดยจะทำการจัดส่งทาง E-mail ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ ระยะเวลาทำแบบทดสอบ วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น.

***กำหนดการฝึกอบรมจะถูกส่งให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในวันประกาศผลรับสมัคร (19 มกราคม 2564)

****ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โดยจะต้องมีชั่วโมงเรียนสะสมคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายชวิศร สัมฤทธิ์
Chawisorn.s@mail.kmutt.ac.th
ชื่อ-นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เบอร์โทรศัพทธ์มือถือ *
E-mail *
Line ID
เลขประจำตัวประชนชน *
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน *
ระดับการศึกษา *
สำเร็จการศึกษาจาก ภาควิชา/คณะ/สถาบัน *
สถานที่ทำงาน *
ตำแหน่งงาน
ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ *
เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ *
ท่านเคยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเองหรือไม่ *
โปรดระบุชื่อหรือประเภทของ Microcontroller Sensor Actuator ที่เคยใช้งาน (หากไม่เคยใช้งานให้ใส่ว่า ไม่มี) *
หากสามารถใช้งานโปรแกรมหรือภาษาต่อไปนี้ได้โปรดทำเครื่องหมาย
ผู้สมัครได้รับทราบรายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรมและรายชื่ออุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นคนจัดเตรียมด้วยตนเอง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Report Abuse