Въпросник "Радио предавания за билките"

Здравейте!

Благодарим ви, че ще споделите вашето мнение относно радио рубриките, посветени на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения в България. Радио рубриките са част от Проект “Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”. Други дейности по Проекта са: приемни за фермери, които култивират лечебни растения; обучения на експертите по екология от общинските и горски служби, които издават разрешителни за събиране на билки; Панаир на билките в Пловдив; работни срещи, документален филм, посветен на лечебните растения; интернет сайт; създаване и разпространение на наръчници, брошури, плакати и други обучителни материали за подпомагане дейността на всички заинтересовани от събиране, култивиране или преработване на лечебни растения.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Филм "Лековитото злато на България" за българските билки

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question