Регистрационен формуляр - Пролет 2016

Онлайн регистрацията за "Танцова работилница 2016" приключи. Благодарим Ви за интереса! (Евентуално късно записване може да стане на място.)