Program Wsparcia Rozwoju MŚP- badanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorców z woj. lubelskiego
Badanie ma charakter anonimowy. Służyć ma określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z obszaru woj. lubelskiego. Jego celem jest również rozpoznanie gotowości do nabywania lub podwyższania kwalifikacji i kompetencji wśród pracodawców i pracowników pracodawców z obszaru woj. lubelskiego.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę określić status przedsiębiorstwa *
Proszę wskazać formę prawną przedsiębiorstwa *
Proszę podać liczbę zatrudnianych pracowników *
Proszę wskazać czy wśród Państwa pracowników są osoby należące do następujących grup: *
Required
Proszę wskazać główną branżę działalności *
Czy Państwa przedsiębiorstwo działa w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego? *
Czy Państwa przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu? (tj. m.in. wskazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o min. 20%) *
Proszę wskazać podregion, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa *
Proszę określić poziom kwalifikacji/ kompetencji pracowników Państwa przedsiębiorstwa *
brak odpowiednich kwalifikacji/ kompetencji
bardzo wysoki poziom kwalifikacji/ kompetencji
Proszę ocenić aktualność kwalifikacji/ kompetencji pracowników Państwa przedsiębiorstwa *
Czy obecnie dostrzegają Państwo potrzebę podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji swoich pracowników? *
Proszę określić stopień potrzeby podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji swoich pracowników *
zupełny brak potrzeby
bardzo duża potrzeba
Czy w ciągu ostatnich 24 m-cy zorganizowali Państwo szkolenie/skierowali na szkolenie min. 1 pracownika? *
Jeśli podano odpowiedź "NIE" proszę wskazać przyczynę? (max. 3)
Proszę określić stopień zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji/ kompetencji swoich pracowników *
zupełny brak zainteresowania
bardzo duże zainteresowanie
Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania UE na sfinansowanie usług rozwojowych (analiza potrzeb, doradztwo, szkolenia) dla Państwa przedsiębiorstwa *
Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w projekcie opartym na podmiotowym systemie finansowania (PSF) czyli dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty na podejściu popytowym? *
Proszę wskazać którym rodzajem usługi rozwojowej byliby Państwo zainteresowani
Czy korzystali Państwo kiedykolwiek z Bazy Usług Rozwojowych? *
Proszę określić którą część kadry chcieliby Państwo skierować na szkolenie
Proszę wskazać rodzaj szkoleń, którymi są Państwo zainteresowani
Proszę wskazać powód/powody zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji/ kompetencji pracowników (max. 3)
Proszę wskazać preferowane przez Państwa metody i formy nauki *
Proszę wskazać potrzeby/ oczekiwania w stosunku do usług rozwojowych (analiza potrzeb rozwojowych, doradztwo, szkolenia) -max. 3 *
Required
Proszę wskazać czynniki (bariery) zniechęcające do skorzystania z usług rozwojowych (max. 3) *
Required
                                  Dziękuję za wypełnienie ankiety!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy