Zelftest Cluster C PS
Bij een groot aantal mensen dat last heeft van stemmings-, angst, eet- of andere problemen, waarbij behandeling niet meteen effectief is, blijkt dat er sprake is van een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. Is dat het geval, dan is het belangrijk om deze tijdig te onderkennen om te voorkomen dat de behandeling minder succesvol is. Met deze zelftest kunt u zich een beeld vormen of uw problemen passen binnen een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. De zelftest vervangt geen diagnostisch onderzoek. Ze is louter bedoeld om een indicatie te geven.

Geef voor onderstaande beweringen aan in welke mate ze doorgaans voor u van toepassing zijn.

1. Ik probeer (sociale) activiteiten die samenhangen met beroep of studie te vermijden, omdat ik bang ben om bekritiseerd, afgewezen of afgekeurd te worden
2. Ik ga sociale contacten, zoals hechte vriendschappen, uit de weg tenzij ik zeker ben dat deze mensen me aardig zullen vinden.
3. In contacten geef ik mezelf nooit helemaal bloot omdat ik bang ben dat anderen me stiekem zullen uitlachen of de spot met me drijven.
4. Ik ben er steeds mee bezig dat mijn kennissen, vrienden of familie mij zullen bekritiseren of afwijzen.
5. Ik vind nieuwe sociale situaties, bijvoorbeeld feestjes, lastig omdat ik bang ben om tekort te schieten
6. Ik voel me onhandig in sociale contacten en ik vind dat ik onaantrekkelijk en minderwaardig ben ten opzichte van andere mensen
7. Als ik ook maar enigszins denk dat ik me ongemakkelijk zou kunnen voelen bij het ondernemen van nieuwe activiteiten, dan ga ik ze uit de weg
Scoring vraag 1 t/m 7
Items 1-7: als u hier vier of meer keer ‘Helemaal of vaak waar’ hebt geantwoord, bestaat de kans dat u voldoet aan de kenmerken van een Vermijdende Persoonlijkheidsstoornis.
8. Ik vind het lastig om alledaagse beslissingen te nemen zonder advies of geruststelling van anderen
9. Ik vind het fijn als andere mensen verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke keuzes in mijn leven
10. Ik ben bang om afgewezen te worden als ik een andere mening heb dan anderen
11. Ik vind het heel moeilijk om ergens alleen aan te beginnen of om alleen iets te doen
12. Ik doe heel veel moeite om steun en zorg van anderen te krijgen, waardoor ik soms dingen tegen mijn zin in doe
13. Ik kan niet goed alleen zijn; dan voel ik me onprettig en hulpeloos en vind ik het moeilijk om voor mezelf te zorgen
14. Ik heb steeds iemand om me heen nodig. Als een relatie stukloopt, zal ik vaak meteen op zoek gaan naar een nieuwe relatie
15. Ik ben doodsbang om in de steek te worden gelaten door anderen
Scoring vraag 8 t/m 15
Items 8-15: Als u hier vijf of meer keer ‘Helemaal of vaak waar’ hebt geantwoord, bestaat de kans dat u voldoet aan de kenmerken van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis.
16. Ik ben zo bezig met mijn lijstjes, schema’s en details dat ik het doel van de lijstjes uit het oog verlies
17. Ik wil alles zo perfect doen dat het mij moeite kost om een taak af te maken
18. Ik ben zoveel bezig met mijn werk/studie, dat ik moeite heb me te ontspannen of contact te houden met vrienden
19. Ik ben erg streng en veeleisend voor mezelf; het is niet snel goed genoeg
20. Ik vind het extreem moeilijk om afscheid te nemen van versleten of waardeloze spullen, ook als ik er geen emotionele waarde aan hecht
21. Ik vind het heel moeilijk om taken aan anderen over te laten. Daardoor kan ik ook niet goed samenwerken met anderen, tenzij mensen het helemaal op mijn manier doen
22. Ik ben heel spaarzaam, soms ook gierig, omdat ik bang ben om geld te kort te komen
23. Ik weet dat ik erg star en koppig kan zijn
Scoring vraag 16 t/m 23
Items 16-23: Als u hier vier of meer keer ‘Helemaal of vaak waar’ hebt geantwoord, bestaat de kans dat u voldoet aan de kenmerken van een Dwangmatige Persoonlijkheidsstoornis.
Scoring vraag 1 t/m 23
Items 1-23: Als u in totaal vijf of meer keer ‘Helemaal of vaak waar’ hebt geantwoord, zonder dat u voldoet aan een van bovengenoemde drie persoonlijkheidsstoornissen, bestaat de kans dat u voldoet aan een ‘Andere Gespecificeerde Persoonlijkheidsstoornis’ met vooral trekken van een Cluster C Persoonlijkheidsstoornis.
Dat betekent dat u niet voldoet aan een specifiek type Cluster C persoonlijkheidsstoornis, maar uw problemen mogelijk wel (deels) verklaard kunnen worden vanuit de typische kenmerken van een Cluster C persoonlijkheidsstoornis.
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service