Konsultacje społeczne prowadzone na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawidz na lata 2016-2026

Szanowni Państwo !
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Zawidz na lata 2016-2026, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat naszej gminy, jej wad i zalet, dobrych i złych stron. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami. Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

  ANKIETA

  Jak oceniasz liczbę obiektów oświatowych w gminie? Jak oceniasz liczbę obiektów oświatowych w gminie? Czy ich liczba jest wystarczająca ?
  Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych w gminie (świetlice, biblioteki)?
  Jak oceniasz jakość usług świadczonych przez obiekty kulturalne na terenie gminy?
  Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie gminy?
  Jak oceniasz dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów?
  Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży?
  Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu dla seniorów?
  Jak oceniasz poziom edukacji na terenie gminy (jakość kształcenia)?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Jak oceniasz estetykę swojej miejscowości?
  Jak oceniasz stan zagospodarowania przestrzeni publicznej w gminie (parkingi, chodniki, ławki, kosze na śmieci)?
  Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na terenie gminy?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Jak oceniasz stan dróg na terenie gminy?
  Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową na terenie gminy (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki itp.)?
  Jak oceniasz system segregacji odpadów?
  Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej miejscowości?
  Jak oceniasz poziom rozwoju sieci wodociągowej?
  Jak oceniasz gospodarkę ściekową na terenie gminy (kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie ścieków?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Jak oceniasz możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy?
  Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy (cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)?
  Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności rolnej (szkolenia, dostęp do informacji na temat specjalizacji czy zmiany profilu upraw)?
  Jak oceniasz warunki prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej (udogodnienia dla przedsiębiorców, dostęp do informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej)?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Jak oceniasz dostępność do usług ochrony zdrowia na terenie gminy (podstawowa opieka medyczna, apteki, stomatologia)?
  Jak oceniasz dostępność usług na terenie gminy (handel, punkty usługowe)?
  Jak oceniasz dostępność oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla dzieci?
  Jak oceniasz dostępność oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla młodzieży?
  Jak oceniasz dostępność oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla dorosłych?
  Jak oceniasz dostępność oferty spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla seniorów?
  Jak oceniasz poziom zaangażowania mieszkańców gminy w sprawy społeczności lokalnej?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  METRYCZKA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question