សូមបំពេញ ពត័មានខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានឱកាស ចូលរួម កម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញបែប ចិត្តសាស្រ្ត និង យុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់ជីវិត និង អាជីវកម្ម ពីលោក ខាំ ពិសិដ្ឋ រយះពេល ៣ ម៉ោង ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ !​

សូមប្រើពេល ៦ នាទីដើម្បីឆ្លើយសំនួរខាងក្រោម។
វាជួយអោយពួកយើងយល់ពីអ្នក និងរកវិធីសាស្ដ្រក្នុងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព ផ្ដល់អនុភាពខ្ពស់ ហើយទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា ធ្វើអោយលោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យឆាប់រហ័ស បង្កើនប្រាក់ចំនូលកាន់តែច្រើន និងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នក។

Please spend a few minutes to answer the questions below.
This will help us to understand more about you so we can find new ways to develop cutting-edge, powerful, transformational and innovative educational programs to support you to succeed faster, make more money and have more quality time with family. Yes, we love supporting you!

1. តើអ្នកចូលចិត្តរៀន/អានអំពីអ្វី? What do you love learning/reading?
Your answer
2. តើអ្នកមានការភ័យខ្លាច ឬ កំពុងបារម្មណ៍ពីអ្វី? What are your fears? What are your worries?
Your answer
3. តើគោលដៅរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ១ ទៅ៣ឆ្នាំ? What are your goals in the next 1-3 years?
Your answer
4.តើអ្នកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែលរារាំងអ្នកមិនអោយសំរេចនូវគោលដៅ/ក្ដីសុបិន្ដ? What are the challenges or obstacles that prevent you from achieving your goals or dreams? *
Your answer
5. តើប្រភពចំនូលរបស់អ្នកបានមកពីអ្វី? អ្នកមានអាជីវកម្មដែរឬទេ? What are your sources of income? Do you own a business?
Your answer
6. អ្នកត្រូវការជំនួយអ្វីខ្លះពីលោកខាំ ពិសិដ្ឋ ដើម្បីអោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យកាន់តែលឿន រកចំនូលបានកាន់តែច្រើនមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនសំរាប់ក្រុមគ្រួសារ? What support do you need from Mr. Kham Piseth for you to succeed faster, make more money and have more time with family? *
Your answer
៧. តើអ្នកចាប់អារម្មកម្មវិធី ណា? *
ឈ្មោះ Name: *
Your answer
ការងារ Title: *
Your answer
ក្រុមហ៊ុន Company: *
Your answer
លេខទូរស័ព្ទ Mobile: *
Your answer
អ៊ីម៉ែល Email: *
Your answer
គណនីហ្វេសបុក Facebook Account: *
Your answer
ប្រទេស Country: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms