PsziHé 2020 jelentkezési lap
Jelentkezem a a Pszichoterápiás Hétvége Feltöltve - PsziHé 2020 c. programra (2020. november 6-8., Siófok/internet).
Vállalom a teljes hétvégén való részvételt; elfogadom, hogy jelentkezésem a részvételi díj befizetésével válik hivatalossá. Tudomásul veszem, hogy
- a program pénteken kb. 10:30-tól vasárnap kb.14:00-ig tart;
- a részvételi díj tartalmazza a regisztrációs díjat, 6 főétkezést és a szállást kétágyas szállodai szobákban, illetve az online program szervezés/infrastrukturális hátterét;
- a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével, továbbá a részvételi díj befizetésével a jelentkező és a szervező közötti szerződés érvényesen létrejön, melynek értelmében a szervező helyet és részvételi lehetőséget biztosít a rendezvényen a jelentkező számára;
- járványügyi okokból a helyszíni részvétel korlátozottan kerülhet megvalósításra, ebben az esetben online programrészben vehetek részt a saját döntésem vagy a szervezői stáb döntése alapján;
- visszamondás csak a lent részletezett feltételekkel lehetséges.

A jelentkezési lap elektronikus elküldésével vagy aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adataimat a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület az adatkezelés céljának megvalósításáig adatkezelőként kezelje.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
név *
email cím *
telefon *
levélcím *
foglalkozás, beosztás *
munkahely neve, címe
kedvezményes részvételi díjra jogosult vagyok
Clear selection
jogosultság forrása
Clear selection
jelentkező csoport neve, megjelölése
diákigazolvány száma
jelentkezés minősége *
CSOPORTVEZETŐI JELENTKEZÉS Elfogadom azt, hogy a szervező stáb dönt a bejelentett demonstrációs csoportom programba illesztéséről; vállalom, hogy abban az esetben is részt veszek a programon, ha a csoportvezetési lehetőséget nem kapom meg; vállalom a részvételt október 13-án kedden az előkészítő illetve december 2-án szerdán a lezáró stábülésen, a Hétvég stábülésein, továbbá a stábmunka keretében szervezett szupervíziós üléseken; elfogadom, hogy a járványügyi intézkedések felülírhatják a szakmai-szervezési szempontokat; vállalom azt a nem kizárólagos, de preferált lehetőséget, miszerint mind valós mind online térben megvalósítható csoportprogramot tervezek és részt veszek a kétféle munkamód illesztésének kidolgozásában; elfogadom, hogy a stábülésekről körülírt szakmai céllal, az adatvédelmi szabályok betartása mellett hangfelvétel készül; mellékelem a csoportdemonstráció rövid (kb.100 szavas) leírását, mely a választás alapjául szolgálhat a szervezőstáb és a jelentkezők számára; a csoportos kedvezményes jelentkezésnek megfelelő részvételi díjat július 27-ig befizetem; elfogadom, hogy a csoportvezetésre jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik hivatalossá.
Clear selection
tervezett módszerdemonstrációm alkalmazható online színtérre
Clear selection
pszichoterápiás képzettségem illetve tapasztalatom, amely a demonstrációt megalapozza
kettes vezetés esetén koterapeuta társam
valós színtéren tervezett kiscsoportos módszerspecifikus demonstrációm címe, módszere
valós színtéren a csoportban résztvevők minimális és maximális száma, szükséges eszközök, feltételek
online színtéren tervezett kiscsoportos módszerspecifikus demonstrációm címe, módszere
online színtéren a csoportban résztvevők minimális és maximális száma, szükséges eszközök, feltételek
részvételi díjam *
igazolást kérek
Clear selection
nyilvántartási szám
részvételi díj befizetésének módja *
egyágyas szoba igény *
vegetáriánus étrend igény
Clear selection
számla vevő név és cím *
Lemondási feltételek
A befizetett részvételi díj teljes visszatérítése nem lehetséges, szeptember 7-ig a részvételi díj 80%-ának, október 19-ig a részvételi díj 50%-ának visszatérítését vállaljuk, október 19. után nem áll módunkban a visszatérítés.
Adatkezelési feltételek
Alulírott a jelen jelentkezési lap kitöltésével kijelentem, hogy a fentiekben megadott személyes adataimnak a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület általi, az azonosításom és a jelen jelentkezés tárgyát képező rendezvény szervezése céljából történő kezeléséhez hozzájárulok. Igazolom, hogy az általam fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen kívül kijelentem, hogy az alábbi adatkezelési feltételeket elolvastam, megértettem az így kapott tájékoztatást, és az ezekben foglaltak szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásomat adom.
Adatkezelési tájékoztató
Ön a jelen űrlap kitöltésével és aláírásával feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott személyes adatai a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület – az Ön esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül az Ön azonosítása és a jelen jelentkezés tárgyát képező rendezvény szervezése céljából, továbbá az Ön kifejezett hozzájárulása esetén a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület által szervezett egyéb rendezvényekről és szakmai programokról történő tájékoztatás céljára – az említett célok megvalósításához szükséges ideig – kezelje, és a jövőben felhasználhassa.  

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön személyes adatai törlését, helyesbítését, módosítását, zárolását vagy korlátozását bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérheti a következő postacímen: Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület, 7400 Kaposvár, Mikszáth K.u.12/3. Leiratkozási szándékát elektronikus levélben is jelezheti a macsope@gmail.com e-mail címen. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 21. §-a, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete 21. cikke szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén - tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Továbbá az érintett az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárást kezdeményezhet, illetve bírósághoz fordulhat, valamint az Info tv. 23. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet.
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT                     Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület az általa szervezett rendezvényekről és a csoportozást érintő szakmai programokról az általam megadott elérhetőségeimen tájékoztatást küldjön nekem. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy