โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และความรู้เรื่อง Business Model เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
สถานที่จัดโครงการ ณ ห้อง SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
Your answer
เพศ
หน่วยงาน *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อาชีพ *
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม *
ท่านเคยเข้าร่วมอบรมหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ปัญญา และความรู้เรื่อง Business Model หรือไม่ *
หากท่านเคยอบรมหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ปัญญา และความรู้เรื่อง Business Model
กรุณาระบุระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service