PLACEMENT TEST 2021/2022 -TEENS
Please complete the test by ticking the correct answer.
Good luck!I

Informujemy, że wypełniając i przesyłając test, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora – Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. P. Michałowskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Michałowskiego 10. Jednocześnie informujemy, iż:
Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: office@gamacollege.pl lub zarzad@tssp.krakow.pl;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: ochronadanych@tssp.krakow.pl;
Pani/Pana dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail i nr telefonu, wyniku testu, będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości zapisania się na kurs. Przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowi korzystanie z narzędzi Zoom i Google G Suite, 
w których zapewniono odpowiedni stopień ochrony oraz właściwe zabezpieczenia danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia roku szkolnego lub wycofania zgody;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż to przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Bez tytułu
Numer telefonu *
Imię i nazwisko *
Wiek *
1. Maria ____________ Brazilian. *
1 point
2. Jim ______________ got a car. *
1 point
3. John is _________ brother. *
1 point
4. What's your _______ sport? *
1 point
5. What time ________ get up in the morning? *
1 point
6. What _________ Mary for her birthday? *
1 point
7. My brother ________ in London. *
1 point
8. How _________ is these cheese sandwich please? *
1 point
9. ________ the food like at the Indian restaurant you wnet to last night? *
1 point
10. Hello _______ I speak to Jane please? *
1 point
11. Peter loves giving presents, he's very ____________. *
1 point
12. If you do more exercises you will _________. *
1 point
13. I didn't ___________ TV last night. *
1 point
14. Many people prefer jobs with flexible_________. *
1 point
15. I'm sure __________ a great time at the party next Saturday. *
1 point
16. Excuse me, I __________ if you could show me the way to the train station. *
1 point
17. In England people usually _________ hands when they firs meet. *
1 point
18. __________ anything on Friday? *
1 point
19. What would you do if you __________ a milion pounds? *
1 point
20. You __________ to study hard if you want to pass your exams. *
1 point
21. I try to ________ my desk every day after work. *
1 point
22. Take you umbrella _________ it rains. *
1 point
23. Could you ______ me a favour please? *
1 point
24. I think I've got a cold. I can't stop ___________. *
1 point
25. Jane ________ from Cambridge University with a degree in Law. *
1 point
26. I wish I _____________ get up early every morning! *
1 point
27 Genealogy is a _______ of a history. *
1 point
28. Garlic is ________ used in cooking all around the world. *
1 point
29.The global record industry has launched its largest wave of legal ______ agains people suspected of sharing file on the internet. *
1 point
30. I can't___________ with his rude behaviour anymore. *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of gamacollege.pl. Report Abuse