Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń
REWITALIZACJA
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy zamierza się prowadzić rewitalizację.

Badanie ma na celu zdiagnozowanie problemów na obszarze Gminy Choceń występujących
w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz infrastrukturalnej.


1.Czy Pana(i) zdaniem gminie potrzebne są działania zmierzające do poprawy sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz infrastrukturalnej?
2. Jaki Pana(i) zdaniem obszar gminy powinien być poddany procesowi rewitalizacji? Proszę podać zakres terytorium (miejsce, miejscowość)
Your answer
3. Jakie chciałby Pan(i) rozwiązać problemy ekonomiczne na wskazanym obszarze w procesie rewitalizacji? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Required
4. Jakie chciałby Pan(i) rozwiązać problemy społeczne, na wskazanym obszarze, w procesie rewitalizacji ?
Required
5. Jakie chciałby Pan(i) rozwiązać problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, w procesie rewitalizacji ?
Required
6. Jakie według Pana(i) najważniejsze efekty powinny zostać osiągnięte w wyniku rewitalizacji?
Required
7. Jaki Pana(i) zdaniem projekt, inwestycję czy tez działanie należałoby zrealizować na obszarze objętym rewitalizacją?
Your answer
METRYCZKA
Informacje o osobie wypełniającej ankietę.Bez tytułu
1. Płeć
2. Wiek
3. Wykształcenie:
4. Sytuacja zawodowa
5. Jak ocenia Pana(i) poziom życia swojej rodziny?
6. Obszar gminy na którym Pan(i) mieszka:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms