Anketa za poslodavce - istraživanje tržišta rada
Poštovani privrednici,

Privredna komora Kantona Sarajevo, u saradnji sa međunarodnom organizacijom “Save the Children”, vrši istraživanje s ciljem prikupljanja relevantnih podataka o potrebi za radnom snagom, kao i načinu sticanja znanja, vještina i stavova za zanimanja koja su tražena na tržištu rada.

Molimo Vas da popunite anketu koja se nalazi u prilogu.

Hvala na učešću!
1. Naziv kompanije/organizacije:
2. Kontakt (Telefon/ e-mail):
3. Oblik vlasništva preduzeća/poslodavca:
Clear selection
4. Veličina kompanije prema broju zaposlenih:
Clear selection
5. Primarna djelatnost kojom se firma/organizacija bavi:
6. Imate li potrebe za angažovanjem kadra u narednom periodu?
Clear selection
7. Za koja zanimanja trenutno postoji potreba (Molimo navedite):
8. Postoji li problem pronalaženja radnika na tržištu rada? Ako je odgovor „Da“, molimo pojasnite:
9. Kako Vaša kompanija pronalazi radnike na tržištu rada?
10. Da li ste kroz programe poticaja zapošljavanju ili nezavisno od toga zapošljavali osobe iz socijalno ugroženih kategorija? (Molimo ukratko pojasnite):
11. Da li za potrebe zapošljavanja, pronalaženja kadra i edukacije sarađujete sa nevladinim organizacijama/sektorom?
Clear selection
12. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, molimo vas navedite u kojim inicijativama saradnja postoji:
13. Molimo navedite s kojim nevladinim organizacijama ste imali saradnju na gore pomenutim temama:
14. Po Vašem mišljenju, postoji li dovoljno programa poticaja zapošljavanju socijalno ugroženih kategorija koji osiguravaju stabilno zaposlenje ili smatrate da su poslovi koji se osiguraju na taj način ograničeni na trajanje programa? (Molimo navedite)
15. Po Vašem mišljenju, postoje li prepreke u zapošljavanju pomenutih kategorija u odnosu na neke druge kategorije stanovništva? (Molimo navedite):
16. Koje vještine i znanja kod uposlenih se najviše vrednuju u Vašoj kompaniji/organizaciji? (Molimo navedite neke):
17. Da ii ste zadovoljni kvalitetom kvalifikacije, stručnog znanja i vještinama kandidata sa kojima ste imali priliku sarađivati?
Clear selection
18. Koji je/su primarni razlog/zi Vašeg nezadovoljstva?
19. Smatrate li da bi praktične vještine za tražena zanimanja najprikladnije bilo sticati:
20. Osposobljavate li u Vašoj kompaniji/organizaciji osobe koji nisu Vaši zaposlenici za ovo zanimanje?
21. Organizirate li dodatno osposobljavanje i edukaciju za Vaše zaposlenike u određenim zanimanjima?
22. Po Vašem mišljenju, za koja zanimanja će naročito porasti potreba nakon okončanja pandemije koronavirusa?
23. U kojem slučaju biste bili spremni zaposliti jednog ili više radnika u narednih godinu dana:
24. U slučaju potrebe, jeste li spremni zaposliti osobe iz grupa u riziku od socijalne isključenosti? (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom, roditelji djece sa invaliditetom itd.. )
Clear selection
25. Ukoliko jeste, kakva vrsta dodatne edukacije ili dokvalifikacije bi bila neophodna da se zaposlenje ostvari?
Clear selection
26. Ako imate bilo kakvih komentara ili prijedloga vezanih uz formu ili sadržaj ankete, bili bismo Vam zahvalni kad biste ih podijelili s nama!
Vaš komentar/sugestija:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy