สมัครโครงการ Google Coding Teacher Leader
แบบสอบถามนี้เป็นการคัดเลือกครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วม "โครงการ Google Coding Teacher Leader" เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน "Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้า Boost Camp ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ Google Office สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 9-16 ปี
2. สามารถนำไปขยายผลในการเรียนการสอนของตนได้
3. ไม่จำเป็นต้องเป็นครูคอมพิวเตอร์ ต้องการครูอาจารย์ที่สอนวิชาที่หลากหลาย
4. มีจิตอาสา รักชาติ ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้อื่น

สิ่งที่ Google Coding Teacher Leader จะได้รับ
1. เข้าร่วม Google Coding Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley (ภาษาไทย)
2. มาเยี่ยมชม Google Office Thailand
3. วุฒิบัตรจาก Google และ EduTech Thailand
4. Learning Toolkits สำหรับ Coding
5. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

กรุณาส่งสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ผลการคัดเลือกจะประกาศก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนศกนี้นะคะ

หมายเหตุ ทางโครงการจะออกจดหมายเรียนเชิญให้กับผู้ที่ได้รับเข้าร่วมโครงการอีกทีหลังประกาศผลการคัดเลือก

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EduTech Thailand. Report Abuse