แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการอบรมครั้งต่อไป แบบสอบถามความพึงพอใจชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย”
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms