แบบทดสอบเก็บคะแนน ก่อน-หลังเรียน วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ครั้งที่ 4
ออกข้อสอบโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดทางพระธรรมวินัยหลีกเร้นอยู่ตามป่า จัดเป็นพระสงฆ์อยู่ในฝ่ายใด *
1 point
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดการทำสังคายนาครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ.ใด *
1 point
พญาลิไท ทรงได้อาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชเมืองลังกามาจำพรรษาอยู่ที่กรุงสุโขทัยในสมัยนั้นมีนามว่าอะไร *
1 point
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมีลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นกี่ฝ่าย *
1 point
หนังสือ
สาขาวิชา *
พระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยมีลัทธินิกายใดบ้าง *
1 point
รหัสนิสิต *
Your answer
การปกครองก่อนยุคสุโขทัยมีรูปแบบของการปกครองเป็นอย่างไร *
1 point
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ออกผนวชในพระพุทธศาสนาคือพระองค์ใด *
1 point
อาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีศูนย์กลางอยู่เมืองอะไร *
1 point
พระสงฆ์ที่ศึกษาในสายพระปริยัตธรรมมาเน้นศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกับชุมชนนั้นๆจัดเป็นพระสงฆ์ฝ่ายใด *
1 point
การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยสุขโขทัยตำแหน่งฝ่ายประมุขสงฆ์ระดับสูงสุดหมายถึงตำแหน่งใด *
1 point
อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ปฐมกษัตริย์องค์แรกที่ครองอาณาจักรนี้คือพระองค์ใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse