Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN)

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT ASAS

  Sila tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH DAN TEMPAT BERURUSAN

  Sila tandakan ( / ) di petak berkenaan dan jawapan boleh melebihi daripada satu
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. TERAS PERKHIDMATAN

  Sila tandakan ( / ) di petak berkenaan dan jawapan boleh melebihi daripada satu
  This is a required question
  This is a required question

  TERAS PERKHIDMATAN

  Sila pilih jawapan berdasarkan skala berikut:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sila pilih jawapan berdasarkan skala berikut:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D. PENILAIAN SECARA KESELURUHAN

  Sila pilih jawapan berdasarkan skala berikut:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question