Φόρμα Συμμετοχής_Εφήμερο Συμμετοχικό Μνημείο| Participation Form_Participatory Ephemeral Monument
Τρία χρόνια από την ανακήρυξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, ξαναχτίζουμε τον Κρόνο!

Με ένα έργο συμμετοχικό, εμπνευσμένο από το εμβληματικό κτίριο “Κρόνος” και κεντρικούς συντελεστές τους κατοίκους της πόλης, η Ελευσίνα γιορτάζει την 3η επέτειο από την ανακήρυξή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Σε μια μεγάλη γιορτή που διαρκεί όλη μέρα προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Ηρώων την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 από τις 11.00 έως τις 19.00 για να ξαναφτιάξουμε τον Κρόνο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, υπό την καθοδήγηση του Olivier Grossetete, γνωστού Γάλλου καλλιτέχνη που ειδικεύεται σε έργα συμμετοχικά στον δημόσιο χώρο.

Το Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο είναι ένα έργο αποκλειστικά σχεδιασμένο για την Ελευσίνα και αντανακλά την ταυτότητα της πόλης. Η δημιουργία του διαρκεί 7 ημέρες και κορυφώνεται το διήμερο 10 και 11 Νοεμβρίου με την δημόσια εγκατάσταση και κατόπιν συμμετοχική απεγκατάστασή του.

Ο Olivier Grossetete και η ομάδα του έχουν δημιουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερες από 120 Μνημειώδεις Συμμετοχικές Κατασκευές από Χαρτόνι” μοναδικά καλλιτεχνικά έργα, εμπνευσμένα κάθε φορά από εμβληματικά κτίρια και μνημεία της της κάθε πόλης.

Για πέντε ημέρες (2-9.11.2019) o καλλιτέχνης και οι συνεργάτες του δουλεύουν με σχολεία, συλλόγους και ομάδες κατοίκων της πόλης μέσα από εργαστήρια-σεμινάρια όπου προ-κατασκευάζουν τα τεμάχια του Κρόνου.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου ξαναχτίζουμε τον Κρόνο, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων της προετοιμασίας αλλά και όσων επιθυμούν να γίνουν κομμάτι αυτής της γιορτής. Οι κατασκευαστές-κάτοικοι μοιράζονται τους ρόλους. Άλλος συνθέτει τα τεμάχια μεταξύ τους με ταινία, άλλος τα μεταφέρει, άλλος τα οικοδομεί μέχρι να εγκαταστήσουμε τον Κρόνο στο κέντρο της πόλης. Την επόμενη μέρα (11.11.2019) το έργο της απεγκατάστασης αναλαμβάνουν τα παιδιά της πόλης αλλά και όποιος επιθυμεί να νιώσει τη χαρά της “καταστροφής” του έργου, συμμετέχοντας σε ένα αξέχαστο ομαδικό παιχνίδι και δίνοντας παλμό στην επετειακή ημέρα.

Μετατοπίζουμε ένα βιομηχανικό μνημείο, που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο και το μετατρέπουμε σε ένα συμμετοχικό έργο-εμπειρία στην κεντρική πλατεία της πόλης, την πλατεία Ηρώων, δημιουργώντας μια συλλογική γιορτή γύρω από αυτό. Με την επιλογή αυτή, ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της επετείου και τη συμμετοχικότητα, καθώς τα έργα του Olivier Grossetete αποκτούν αξία μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή του κόσμου.

Μέσω της παιγνιώδους διάθεσης του έργου και σε συνδυασμό με τη διοργάνωση της 2ης Συνάντησης "Πολιτισμός 2030" (7-10.11.2019), δημιουργούμε μια μοναδική ευκαιρία εξωστρέφειας, συνεργασίας και δημιουργικής συνύπαρξης για τους κατοίκους και τους φίλους της πόλης και συνθέτουμε ένα τετραήμερο πλούσιο σε συμμετοχικές δράσεις, που μετατρέπει την Ελευσίνα στο σκηνικό μιας γιορτής για όλες και όλους.

Η συμμετοχή την Κυριακή και Δευτέρα είναι ανοιχτή!
___________________

Πρακτικές Πληροφορίες
Ξαναχτίζουμε τον Κρόνο: Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, 11:00-19:00
Απεγκατάσταση: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, 11:00-13:00
Όριο ηλικίας: 9+
Τι χρειάζεται να έχετε μαζί; Άνετα ρούχα και παπούτσια


=============

Participatory Ephemeral Monument
3 years since the proclamation of Eleusis as the European Capital of Culture 2021, we rebuild Kronos
With a participatory work, inspired by the iconic “Kronos” building and the city residents as main contributors, Eleusis celebrates the 3rd anniversary of its proclamation as European Capital of Culture 2021.

In a big celebration that lasts all day, we invite children and adults to Heroes Square on Sunday, November 10, 2019 from 11:00 to 19:00 to rebuild “Kronos”, one of the most important industrial heritage sites of Elefsina, under the direction of Olivier Grossetête, a well-known French artist who specializes in collaborative works in the public sphere.

The Participatory Ephemeral Monument is a project exclusively designed for Elefsina reflecting the city’s identity. Its creation lasts 7 days and culminates on the 10th and 11th of November with its public installation and then its participatory uninstallation. Olivier Grossetête and his team have created over 120 Monumental Participatory Cardboard Constructions over the last 20 years, unique artworks, each inspired by the iconic buildings and monuments of each city.

For five days (2-9.11.2019) o Olivier Grossetête and his associates work with schools, associations and groups of residents through workshop-seminars where they pre-make the pieces of Kronos. On Sunday November 10 we rebuild “Kronos”, with the participation of all preparation teams as well as anyone who wishes to be part of this celebration. The builders-residents share roles. Some put pieces together with tape, some carry them, some build until we install “Kronos” in the center of the city. On the next day (11.11.2019) the work of uninstalling is undertaken by the children of the city, as well as anyone who wishes to experience the joy of "destroying" the project by participating in an unforgettable team play, and giving a rhythm to the anniversary.

We move an industrial monument, located on the seafront, and turn it into a participatory experience-project in the central square of the city, Heroes Square, creating a collective celebration around it. This option enhances the public character of the anniversary, and the participation, as Olivier Grossetête's works only gain value through active participation by the people.

Through the playful nature of the project and in conjunction with the organization of the 2nd Culture 2030 Meeting, we create a unique opportunity for extroversion, collaboration and creative co-existence for residents and friends of the city and compose a four-day event rich in participatory activities that transforms Elefsina into the backdrop of a great celebration for everyone.

You only need to register to the workshops!
___________________
Practical Information
Rebuilding Kronos: Synday 10th of November 2019, 11:00-19:00
Uninstalling Kronos: Monday 11th of November 2019, 11:00-13:00
Age: 9+
You just need comfortable clothes and shoes!
Ονοματεπώνυμο | Name *
Your answer
Ηλικία | Age *
Your answer
Email *
Your answer
Τηλέφωνο | Phone
Your answer
Εργαστήρια | Workshops *
Required
Η Ελευσίνα 2021 συλλέγει και χρησιμοποιεί τα παραπάνω στοιχεία, με σκοπό την αρτιότερη πραγματοποίηση τoυ προγράμματος. | Eleusis 2021 collects and uses the above data for the correct implementation of the programme *
Σε περίπτωση συμμετοχής μου στο εργαστήριο, επιτρέπω τη συμμετοχή μου σε διαδικασίες ομαδικής & ατομικής φωτογράφισης/βιντεοσκόπησης, οι οποίες θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης και θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης | If I participate in the workshop, I give my permission to be part of individual and group photographs/videos during the workshop, which will be used for promotion actions of Eleusis 2021 European Capital of Culture. *
Θέλω να ενημερώνομαι για τις δράσεις της Ελευσίνας 2021 | I want to be informed of Eleusis2021 events *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Eleusis 2021 European Capital of Culture. Report Abuse