แบบสอบถามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพม.24 โซน 3 ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ประเมินผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.24 โซน 3 ประจำปี 2559
โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการดำเนินการแข่งขัน

3. ในการตอบแบบสอบถามไม่มีคำตอบถูกหรือผิด โปรดตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
และตอบให้ครบทุกข้อ


ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลฯ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms