แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำชี้แจง
1.แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนัก เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2.ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy