ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ආයතනය
ජෝර්දාන් විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම - වයස 18 - 35 අතර ගැහැණු ළමුන් සඳහා සුවිශේෂ වේ.(வெளிநாட்டில் ஜோர்டானிய வேலை வாய்ப்புகளுக்கு பதிவு செய்யுங்கள் - பிரத்தியேகமாக 18 - 35 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகளுக்கு.)
සම්පූර්ණ නම (முழு பெயர்) *
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (தேசிய அடையாள அட்டை எண்)
*
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය (கடவுச்சீட்டு எண்)
*
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය තවමත් ලැබී නැතිනම් N 500500 ලෙස යොදන්න (நீங்கள் இன்னும் பாஸ்போர்ட் எண்ணைப் பெறவில்லை என்றால் N 500500 ஐ உள்ளிடவும்)
වයස (வயது)
*
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය (பாலினம்)
*
පෞද්ගලික දුරකථන අංකය (தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்)
*
ගෘහස්ථ දුරකථන අංකය (வீட்டு தொலைபேசி எண்)
*
පෞද්ගලික ලිපිනය (தனிப்பட்ட முகவரி)
*
පදිංචි දිස්ත්‍රිකය (வசிக்கும் மாவட்டம்)
*
ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද (වසර) පළපුරුද්ද නොමැති නම් 0 යොදන්න ඔබට නොමිලයේ පුහුණුවක් ලබාදෙනු ඇත. (ஆடைத் தொழிலில் அனுபவம் (ஆண்டுகள்) அனுபவம் இல்லை என்றால் 0 உள்ளிடவும் இலவசப் பயிற்சி உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy