Reģionālie semināri - Zaļā iepirkuma principu piemērošana ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā. Rīga

Semināra pirmajā daļā tiks sniegta vispārīga informācija par zaļo publisko iepirkumu (ZPI), tā piemērošanas kritērijiem un lomu pašvaldību iepirkumos un ES fondu 2014-2020 plānošanas perioda projektos, kā arī reģionu pārstāvji dalīsies pieredzē par zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu. Semināra otrajā daļā darbs tiks organizēts paralēlās sesijās, kur ar praktisku piemēru palīdzību tiks izskatītas ZPI piemērošanas iespējas būvniecības un elektroenerģijas iepirkumu jomās. Noslēgumā tiks apkopots paveiktais tematiskajās sesijās un sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem.
Pasākuma dienas kārtība publicēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā: www.varam.gov.lv

  SEMINĀRA NORISES VIETA

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25, Rīga

  Paralēlo tematisko sesiju izvēle

  Izvēlieties vienu no piedāvātajām paralēlajām tematiskajām sesijām, kurā plānojat piedalīties
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question