Αίτηση ενδιαφέροντος για το Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα "349΄ακόμα..."


Στη φόρμα που ακολουθεί μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση "349' ακόμα...". που σχετίζεται με το θέμα της ενδοσχολικής βίας.

Η Θ.Ο. ΠΑιΘέΑ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται πανελλαδικά από υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς κ.ά. και θα τους ενημερώσει σε επόμενο χρονικό διάστημα για την δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος σε περιοχές και σε σχολεία που έχουν εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question