Ślaski Festiwal Nauki styczeń 2019
Zgłoszenie aktywności na ŚFN 2019 z prośbą o dotację CPN
Email address *
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice. 2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest dr Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl. 3. Dane osobowe w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej przetwarzane są w celu obsługi rejestracyjnej. 4. Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej jest realizowane na podstawie art. 6 pkt 1e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przystąpienia do udziału w Śląskim Festiwalu Nauki *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service