แบบประเมินการจัดงานโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม ( 1 Class 1 Act ) ปีการศึกษา 2561
โครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม ( 1Class 1Act ) ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรอกแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรมครั้งต่อไป แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย. Report Abuse - Terms of Service