Bolognese ry / Terveyskysely
TERVEYSKYSELY

Bolognese ry:n terveyskysely on suunnattu kaikille bolognesenomistajille (ei siis vain yhdistyksen jäsenille). Kyselyllä kerätään tietoa jalostuksen tavoiteohjelmaa eli JTO:ta varten. JTO:n on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin se voi astua voimaan vuoden 2021 alusta.

Terveyskysely on ruotsalaisen rotuyhdistyksen laatima (BBHC, Bichon Bolognese & Havanais Club) ja toteutetaan identtisenä sekä Ruotsissa että Suomessa, jolloin vastauksia on mahdollista verrata toisiinsa. Tulokset raportoidaan kuitenkin kummankin maan osalta erikseen.

Terveyskysely oli ensimmäisen kerran avoinna vuoden 2017 lopulla, jolloin saatiin noin 200 vastausta. Vastaukset painottuivat nuoriin koiriin. Sama kysely on nyt avattu uudestaan. Toiveena on saada kerättyä lisää tietoa erityisesti vanhemmista tai jo kuolleista koirista.

Jos olet jo vastannut terveyskyselyyn, älä vastaa siihen uudestaan, jotta sama koira ei esiinny aineistossa kahta kertaa. Jos koirasi terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, voit kertoa niistä täällä:

TERVEYSKYSELYN TÄYDENNYS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf34DTogUAN2Jfa8Ibp0XUp6D4Sf95hHAgCD-LNPkaSbmyHXQ/viewform

Koiran rekisterinumeron ilmoittaminen on toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Voit myös vastata kyselyyn anonyymisti ja kertoa vain koiran syntymävuoden. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä kyselyn tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä koiraa. Jos kysymyksessä on useita vastausvaihtoehtoja ja vain yhden voi valita, valitse sopivin. Kyselyn lopussa on Vapaa sana -kenttä, jossa voit täydentää tai selventää mitä tahansa vastausta tai kertoa vapaasti koirasi luonteesta, käyttäytymisestä, terveydestä tai ulkomuodosta.

Jos omistat/olet omistanut useita bologneseja, täytä kyselylomake jokaisesta koirasta erikseen.

Terveyskysely on avoinna 31.5.2019 saakka.

*

TÄSMÄKYSELYT

JTO-työryhmä on päättänyt täydentää terveyskyselyä tiettyjen terveysongelmien osalta lyhyehköillä täsmäkyselyillä. Nämä kyselyt on tarkoitettu vain niille koirille, joilla on diagnosoitu kyseessä oleva sairaus tai tätä sairautta on epäilty. Vastaathan täsmäkyselyyn, mikäli koirallasi on todettu joku/jotkut täsmäkyselyiden aiheena olevista sairauksista, vaikka olisit jo vastannut yleiseen terveyskyselyyn ja kertonut koiran sairaudesta. Täsmäkyselyissä pyritään kartoittamaan valittuja aiheita hieman yksityiskohtaisemmin, kuin mitä yleisessä terveyskyselyssä on mahdollista tehdä.

Täsmäkyselyjen taustalla on yleisestä terveyskyselystä jo saatu tieto sekä toisaalta käytännön tuntuma: tietyt sairaudet vaikuttavat olevan rodussa yleisempiä kuin aiemmin on ymmärretty. Toisaalta halutaan lisätietoa niistä sairauksista, jotka jo tiedetään rodussa kohtalaisen yleisiksi.

Koiran rekisterinumeron ilmoittaminen on toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Täsmäkyselyihin voi vastata myös anonyymisti ja kertoa vain koiran syntymävuoden. Kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä koiraa.

Täsmäkyselyt toteutetaan seuraavista aiheista: maksasairaudet; sydänsairaudet; nivelsairaudet; epilepsia ja muut neurologiset sairaudet; kutinat, iho-ongelmat, allergiat ja autoimmuunisairaudet.

Linkit kyselyihin:

MAKSASAIRAUDET
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgHNW9A9Ykc7miOBIJyIVYRQHGVQioc_bmXEcJyg8KN7DRmw/viewform

SYDÄNSAIRAUDET
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfky5H8utMZ-RTAv06lLXPQBJ7txnhlJOnsiGybDPkK3k0oOg/viewform

NIVELSAIRAUDET
(patellaluksaatio, ristisiteen repeämä, lonkkaluksaatio, lonkkaniveldysplasia, kyynärniveldysplasia, olkaniveldysplasia, osteokondroosi, muut nivelsairaudet)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6b7PvTSUn7sJAX1QszWmdLiAKfJ7bOMrQ8KNnnrmpj6sR5A/viewform

EPILEPSIA JA MUUT NEUROLOGISET SAIRAUDET
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdMi2ZqOk-en4gAxnBwNnHtaqvlu4ftfb4zXIGNAizjXOhg/viewform

KUTINAT, IHO-ONGELMAT, ALLERGIAT JA AUTOIMMUUNISAIRAUDET
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9JWakAglZYhY6M7NdnO_BT5BS0reoa46w9HuUJY_OuXJiRg/viewform

Täsmäkyselyt ovat avoinna 31.5.2019 saakka.

*

KASVATTAJAKYSELY

JTO-työryhmä toteuttaa myös kasvattajakyselyn, jossa kartoitetaan lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Se on suunnattu kaikille henkilöille, jotka ovat kasvattaneet rekisteröityjä bolognesepentueita. Kysely on pentuekohtainen: täytä lomake jokaisesta kasvattamastasi pentueesta.

Kyselyyn voi vastata myös anonyymisti. Ainoastaan pentueen syntymävuosi on pakollinen tieto. Sen avulla voidaan arvioida, kuinka suuren prosenttiosuuden kunakin vuonna syntyneistä pentueista kysely kattaa. Kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä kyselyn tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä pentua/pentuetta.

Linkki kyselyyn:

KASVATTAJAKYSELY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdax22fv7D1Uz2Rbumma4pvZmMEU8ScBwxRSJXE3mO8w8ikQQ/viewform

Kasvattajille on suunnattu myös narttujen hedelmällisyyttä koskeva kysely. Kysely on narttukohtainen ja koskee kaikkia narttuja, joita on käytetty jalostukseen tai yritetty käyttää jalostukseen. Kyselyllä pyritään kartoittamaan, kuinka yleisiä narttujen tiinehtymiseen liittyvät ongelmat rodussa ovat.

Nartun rekisterinumeron ilmoittaminen on toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Voit myös vastata kyselyyn anonyymisti ja kertoa vain koiran syntymävuoden. Kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä koiraa.

KASVATTAJAKYSELY: NARTUN TIINEHTYMINEN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNUByK7zCAh3klmjNOjOLWWsRwHf57ih-kwfe7aQ0bX-oIrw/viewform

Kasvattajakyselyt ovat avoinna 31.5.2019 saakka.

Tervetuloa vastaamaan terveyskyselyyn! Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikenikäisistä bologneseista ja erityisesti vanhemmista tai jo kuolleista koirista. Jos olet jo vastannut kyselyyn, joka oli ensimmäisen kerran auki loppuvuodesta 2017, älä vastaa siihen uudelleen, jotta sama koira ei esiinny aineistossa kahta kertaa. Jos koirasi terveydentilassa on tapahtunut muutoksia ja haluat kertoa niistä, tee se täällä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf34DTogUAN2Jfa8Ibp0XUp6D4Sf95hHAgCD-LNPkaSbmyHXQ/viewform
1. Koiran syntymävuosi tai rekisterinumero *
Your answer
2. Koiran sukupuoli *
3. Miksi valitsit roduksi bolognesen? *
Your answer
4. Täyttääkö koira odotuksesi? *
5. Mikä on koirassasi parasta? *
6. Mikä on koirasi suurin heikkous? *
7. Mikä on koirasi ensisijainen käyttötarkoitus? *
8. Onko sinulla useampia koiria? Jos vastasit kyllä, niin kuinka monta niitä on ja mitä rotua ne ovat? *
Your answer
7. Onko sinulla ollut koira aiemmin? *
8. Mitä koirasi syö? *
Required
9. Missä yhtiössä koirasi on vakuutettu? *
10 a. Mikä väittämä kuvaa koiraasi parhaiten? Uudet ihmiset... *
10 b. Mikä väittämä kuvaa koiraasi parhaiten? Uusi ympäristö... *
10 c. Mikä väittämä kuvaa koiraasi parhaiten? Vieraat koirat... *
10 d. Mikä väittämä/väittämät kuvaavat koiraasi parhaiten? Äänet... *
Required
10 e. Mikä väittämä kuvaa koiraasi parhaiten? Vapaana liikkuminen... *
10 f. Mikä väittämä kuvaa koiraasi parhaiten? Haukkuminen... *
11. Miten arvioit koirasi yleisen terveydentilan? (Ohimeneviä, hetkellisiä oireita ei huomioida.) *
12. Sairaudesta johtuvien eläinlääkärikäyntien määrä vuoden aikana? *
13. Oletko vienyt koirasi eläinlääkäriin korvaongelmien takia? Jos olet vienyt, niin minkä diagnoosin koirasi sai? *
14. Oletko vienyt koirasi eläinlääkäriin kutinan takia? Jos olet vienyt, niin minkä diagnoosin koirasi sai? *
15 a. Oletko vienyt koirasi eläinlääkäriin silmäongelmien takia? Jos olet vienyt, niin minkä diagnoosin koirasi sai? *
15 b. Onko koirallasi todettu silmissä...
16. Oletko vienyt koirasi eläinlääkäriin, koska sillä on ollut vatsaan tai sisäelimiin liittyviä ongelmia? Jos olet vienyt, niin minkä diagnoosin koirasi sai? *
17 a. Oletko vienyt koirasi eläinlääkäriin, koska sillä on ollut niveliin liittyviä ongelmia? Jos olet vienyt, niin minkä diagnoosin koirasi sai? *
17 b. Jatkoa edelliseen kysymykseen: Miten diagnoosi on vaikuttanut koirasi elämään?
18 a. Onko koirallasi ollut neurologisia oireita? Jos vastasit kyllä, minkälaisia oireet ovat olleet? *
18 b. Jatkoa edelliseen kysymykseen: Minkä ikäinen koira oli, kun oireet alkoivat?
19 a. Onko koirallasi ollut sydänoireita tai onko sillä diagnosoitu sydänsairaus? Minkä diagnoosin koirasi sai? *
19 b. Jatkoa edelliseen kysymykseen: Minkä ikäinen koira oli, kun oireet alkoivat?
Your answer
20. Onko koirallasi ollut hampaisiin tai purentaan liittyviä ongelmia? *
Kysymyksiin 21–24 vastaavat uroskoirien omistajat.
21. Onko koirallasi kaksi normaalisti kehittynyttä ja kivespussiin laskeutunutta kivestä?
22. Valitse koiraasi kuvaava väite/väitteet:
23. Onko koirasi kastroitu? Jos on, niin miksi?
24. Valitse koiraasi parhaiten kuvaava väite:
Kysymyksiin 25–30 vastaavat narttukoirien omistajat.
25. Minkä ikäisenä koirasi ensimmäinen juoksu alkoi?
26. Onko koirallasi ollut kohtutulehduksia? Jos kyllä, kuinka monta?
26. Onko koirallasi ollut valeraskauksia, joihin on tarvittu hoitoa?
28. Jos narttusi on saanut pennut, onko sillä ollut ongelmia tiineyden aikana? Jos kyllä, niin minkälaisia?
29. Jos narttusi on synnyttänyt, onko sillä ollut synnytysongelmia? Jos kyllä, niin minkälaisia?
30. Jos nartullasi on ollut pentuja, onko pentueissa ollut pentukuolemia? Jos kyllä, minkälaisia?
Yleisiä kysymyksiä
31. Prcd-PRA -geenitestin tulos: *
32. Onko koirallasi ollut terveyteen tai luonteeseen/käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, joista tässä kyselyssä ei ole kysytty? Halutessasi voit kertoa ongelmista laajemmin kyselyn lopussa Vapaa sana -tekstikentässä. *
33. Mikä on koirasi paino? *
Your answer
34. Onko turkinhoito mielestäsi vaikeaa? *
35. Huolehditko turkinhoidosta itse? *
36. Jos koirasi on kuollut/jouduttu lopettamaan, kuinka vanha se oli kuollessaan? ... vuotta ja ... kuukautta
Your answer
37. Jatkoa edelliseen kysymykseen: Mikä oli syy koiran kuolemaan/lopetukseen?
38. Jos tulevaisuudessa hankit uuden koiran, valitsisitko uudestaan roduksi bolognesen? *
Vapaa sana: Halutessasi voit tässä täydentää tai selventää mitä tahansa yllä kysyttyä asiaa. Mainitsethan, mihin kysymykseen lisätiedot liittyvät. Jos koet, että haluat kertoa koirasi luonteesta, käyttäytymisestä, terveydestä tai ulkomuodosta jotain sellaista, jota tässä kyselyssä ei kysytty, voit tehdä sen tässä.
Your answer
Kiitos vastauksistasi!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service