Pieteikuma anketa; Заявка

Starptautiskā Profesionālās
Dziedniecības akadēmija (SPDzA)
uzņem klausītājus:

· Dziedniecības fakultātē (klātiene - latviešu un krievu plūsmas);
I kurss: "Izzini un sakārto (izdziedini) pats sevi";
II kurss: "Savieno teoriju ar praksi. Palīdzi citiem";
III kurss: Meistarklase - "Kvalifikācijas celšana SPDzA absolventiem."
SPDzA klātienes nodaļas jau darbojas Rīgā, Balvos, Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Koknesē, Liepājā, Rēzeknē, Tallinā, Talsos, Tukumā, Valmierā un Ventspilī. Mums ir unikāla pieredze, izmantojot kuru, Jūs gūstat reālu iespēju kļūt par diplomētu speciālistu ar starptautiski atzītu dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

· Dziedniecības fakultātē (tālmācība - neklātiene - latviešu un krievu plūsmas) – tiek pašlaik veidota;

· Psihoinformacioloģijas fakultātē (klātiene - latviešu un krievu plūsmas);

Zināšanas pieder visiem, kuri tās vēlas gūt!

Informācija: Dziedniecības centrā "AKVILONA";
Fakss/tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664; mob. +371-29489221. www.akvilona.lv
Rakstiet savus pieteikumus un jautājumus uz E-pastu: akvilona@inbox.lv
Международная Академия
Профессионального Целительства

приглашает всех желающих на занятия по следующим направлениям:

· Факультет Целительства (Очное отделение - русский и латышский потоки):

I курс - «Познай и исцели себя сам»;
II курс - «Соедини теорию с практикой. Помогай другим»;
III курс - Мастер-класс - «Повышение квалификации наших выпускников».

Наши Очные филиалы уже работают в городах: Балви, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе, Добеле, Елгаве, Кокнесе, Лиепае, Резекне, Риге, Тукумсе, Талси, в столице Эстонии - Таллинне и в Цесис.

Мы обладаем уникальным опытом, благодаря которому, Вы можете стать обладателем Сертификата целителя и/или экстрасенса Международного образца.

· Факультет Целительства (Заочное отделение - русский и латышский потоки)- планируется;

· Факультет Психоинформациологии (Очное отделение – русский и латышский потоки).

Знания принадлежат всем, кто искренне желает их получить!

Информация: в Целительском центре „AKVILONA”,

ул. Тербатас 49/51-1 (код - 1), г. Рига, Латвийская Республика, LV -1011.
Факс/тел.: (+371) 67275910; моб.: (+371) 29196664, (+371) 29489221. www.akvilona.lv
Заявки и вопросы отправляйте на E-mail: akvilona@inbox.lv

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question