Pieteikuma anketa; Заявка
Starptautiskā Profesionālās
Dziedniecības akadēmija (SPDzA)
uzņem klausītājus:

· Dziedniecības fakultātē (klātiene - latviešu un krievu plūsmas);
I kurss: "Izzini un sakārto (izdziedini) pats sevi";
II kurss: "Savieno teoriju ar praksi. Palīdzi citiem";
III kurss: Meistarklase - "Kvalifikācijas celšana SPDzA absolventiem."
SPDzA klātienes nodaļas Rīgā un citās pilsētās. Mums ir unikāla pieredze, izmantojot kuru, Jūs gūstat reālu iespēju kļūt par diplomētu speciālistu ar starptautiski atzītu dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.

· Dziedniecības fakultātē (tālmācība - neklātiene - latviešu un krievu plūsmas) – tiek pašlaik veidota;

· Psihoinformacioloģijas fakultātē (klātiene - latviešu un krievu plūsmas);

Zināšanas pieder visiem, kuri tās vēlas gūt!

Informācija: Dziedniecības centrā "AKVILONA";
Fakss/tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664; mob. +371-29489221. www.akvilona.lv
Rakstiet savus pieteikumus un jautājumus uz E-pastu: akvilona@inbox.lv
Международная Академия
Профессионального Целительства

приглашает всех желающих на занятия по следующим направлениям:

· Факультет Целительства (Очное отделение - русский и латышский потоки):

I курс - «Познай и исцели себя сам»;
II курс - «Соедини теорию с практикой. Помогай другим»;
III курс - Мастер-класс - «Повышение квалификации наших выпускников».

Наши Очные филиалы в Риге и в других городах.

Мы обладаем уникальным опытом, благодаря которому, Вы можете стать обладателем Сертификата целителя и/или экстрасенса Международного образца.

· Факультет Целительства (Заочное отделение - русский и латышский потоки)- планируется;

· Факультет Психоинформациологии (Очное отделение – русский и латышский потоки).

Знания принадлежат всем, кто искренне желает их получить!

Информация: в Целительском центре „AKVILONA”,

ул. Тербатас 49/51-1 (код - 1), г. Рига, Латвийская Республика, LV -1011.
Факс/тел.: (+371) 67275910; моб.: (+371) 29196664, (+371) 29489221. www.akvilona.lv
Заявки и вопросы отправляйте на E-mail: akvilona@inbox.lv
Izsaku vēlēšanos mācīties: *
Выражаю желание заниматься на I-ом курсе
Lūdzu, izvēlieties apmācības veidu. *
Пожалуйста, выберите тип обучения.
Required
Lūdzu, izvēlieties SPDzA filiāli, kurā vēlaties mācīties?
Пожалуйста выберите филиал МАПЦ, на котором желаете учиться?
Pasta adrese(ja nav E-pasta) :
Почтовый адрес(если нет электронной почты):
Kur guvu informāciju par SPDzA?
Где я получил(-ла) информацию о МАПЦ?
Vārds, Uzvārds. *
Имя и Фамилия.
Telefona nr.
Номер тел.
Jūsu e-pasts. *
Ваш E-майл.
* Pamatojoties uz Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ievērojot fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības normatīvo aktu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) informējam, ka Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības Akadēmijā iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti, apmācību darbības laikā, un/vai arī pēc apmācību pabeigšanas, kamēr starp Pusēm tiek nokārtotas visas saistības apmācības ietvaros. Pēc apmācību termiņa beigām, ieskaitot pēc visu saistību nokārtošanas, dati tiks dzēsti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy