Apklausa dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
Atsižvelgiant į 2017-02-27 Šiaulių "Sandoros" progimnazijos visuotinio tėvų susirinkimo nutarimą, šia apklausa siekiama išsiaiškinti, kokia mokyklos bendruomenės nuomonė dėl progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 11 punkto: "Mokiniui kontrolinis darbas yra privalomas. Kontrolinis darbas prieš savaitę įrašomas į kontrolinių darbų grafiką. Per vieną dieną gali būti ne daugiau kaip 1 kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai neorganizuojami po atostogų ar šventinių dienų. Mokiniui, dėl įvairių priežasčių neatvykusiam rašyti privalomo atsiskaitomojo darbo, per 3 darbo dienas elektroniniame dienyne atsiskaitymo dienos langelyje įrašomas „1“ (vienetas). Pastabų skiltyje tėvams ir mokiniams įrašoma atsiskaitymo data ar terminas. Įvertinus atsiskaitomąjį darbą, „1“ (vienetas) panaikinamas, o atsiskaitymo dieną įrašomas gautas įvertinimas. Jei mokinys per mokytojo el. dienyno pastabų skiltyje įrašytą laikotarpį neatsiskaito, pirminis atsiskaitomojo darbo įvertinimas, t. y. „1“ (vienetas), lieka."
Jūs esate: *
Ar Jūs sutinkate, kad mokiniui, dėl įvairių priežasčių neatvykusiam rašyti privalomo atsiskaitomojo darbo, per 3 darbo dienas elektroniniame dienyne atsiskaitymo dienos langelyje įrašomas „1“ (vienetas)? *
Jūsų nuomone, mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos nuostatą, kad mokiniui už neatsiskaitytą darbą el. dienyne įrašomas vienetas, reikia: *
Jūsų siūlymai, pastabos dėl dabar galiojančios Šiaulių "Sandoros" progimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos (http://www.sandora.eu/wp-content/uploads/2014/09/Vertinimo_tvarka_2016_08_25_redakcija.pdf)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms