Jelentkezés "soft skill fejlesztés" kurzusra
Kedves PTE Hallgató!

Az egyetem az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” – A.9 -3. "Munkavállalói „soft skill” kompetenciák fejlesztése” projektelem keretében arra tett vállalást, hogy korszerű, a munka világában való érvényesüléshez fontos munkavállalói kompetenciák fejlesztését biztosítja a programra jelentkező hallgatók körében. Cél, hogy a fejlesztési folyamatba bevont PTE hallgatók hatékonyabb kompetenciakészlettel, fejlettebb önértékeléssel, összességében piacképesebb munkaerőként jelenhessenek meg a munkaerőpiacon, ami elősegíti az elhelyezkedésüket és érvényesülésüket.

A projektelem által felkínált képzési területek a következők:

ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Mindenféle személyiségbeli, viselkedésbeli változás kiindulópontja és egyben eszköze is az önismeret. A helyes önismeret magában foglalja képességeink, lehetőségeink, erősségeink és gyengeségeink felismerését. A modul célja saját élmény szerzése, igény felkeltése a személyiség, önismeret- és társas készség fejlesztésére.
Oktató: Fodorné dr. Tóth Krisztina

KARRIERTERVEZÉS
Cél a jobb önismereten keresztül az alkalmazkodás egyéni és társas szempontból leghasznosabb módjainak ügyes megtalálása. Kommunikációs, konfliktuskezelési és karriertervezési témakörök feldolgozása. Klasszikus karriertervezési technikák megismerése és alkalmazása. Karrierterv elkészítése.
Oktató: dr. Kuráth Gabriella

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS IDŐMENEDZSMENT A MUNKAHELYEN
A modul célja az interperszonális kommunikáció fejlesztése és a konfliktus-kezelési módok, stratégiák hatékony alkalmazása a munkahelyen. Cél az önbizalmon alapuló kölcsönös megbecsülés segítése, személyes problémakezelő stratégiák megfogalmazása, amelyek összességében az eredményes munkahelyi viselkedést támogatják. Időgazdálkodási kompetenciák fejlesztése.
Oktató: dr. Pozsgai Gyöngyi

MINŐSÉGMENEDZSMENT
A modul célja, hogy a hallgatókat bevezesse a minőségszemlélet alapjaiba és bevezesse őket a vállalaton belüli minőségügyi folyamatokba, hogy hatékonyan kapcsolódhassanak be a napi operatív feladatokba. A hallgatók a modul teljesítésével képessé válnak a vállalati minőségszemlélet elsajátítására, a vállalaton belüli minőségkultúrába való beilleszkedésre, és az alapvető minőségirányítási folyamatokat kísérő dokumentációk kezelésére.
Oktató: Horváth Judit

FOGLALKOZÁSI ISMERETEK
A modul célja, hogy a hallgató átlássa a munka világával kapcsolatos alapvető foglalkoztatási és munkajogi kérdéseket, tárgyalóképes legyen a munkaviszonnyal kapcsolatos megoldásokkal kapcsolatosan, tájékozottabb legyen munkajogi kérdésekben, képviselni tudja saját érdekeit.
Oktató: Pál Balázs Gyula

MUNKAVÁLLALÓI PÉNZÜGYEK
A modul célja, hogy a hallgató tájékozottabb és felkészültebb legyen az őt a munka világában és a családi költségvetést érintő pénzügyekben. Ide tartoznak az adózási ismeretek, munkabérrel kapcsolatos pénzügyi ismeretek, befektetési lehetőségek, vásárlói döntések, családi költségvetés tervezésének folyamata.
Oktató: dr. Koltai Zoltán

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK
Releváns munkaerő-piaci folyamatok bemutatásán keresztül a klasszikus álláskeresési technikák elsajátítása, a munkáltatói kiválasztási eljárásra történő felkészítés, a lehetőségek szerint minél hatékonyabb és sikeresebb megfelelés érdekében. Felvételi eljárás, szakmai CV összeállítása, motivációs levél, kiválasztási tesztek, stresszkezelés, gyakorlati jellegű feladatok.
Oktató: dr. Vámosi Tamás

Technikai információk:
Minden hallgató ingyen részt vehet az egyik (és sajnos csak az egyik) kurzuson. A kurzusok férőhelye limitált, a betöltés a jelentkezés időbeli sorrendje alapján történik. Minden jelentkező kap válaszlevelet, a jelentkezés megerősítésével, vagy sajnálatos elutasításával (ez folyamatosan történik, nem azonnal). Kérünk mindenkit, hogy ha jelentkezett egy kurzusra, akkor azon szíveskedjen részt venni, mert mások elől veszi el a lehetőséget. Az időpontok a kurzus neve mellett találhatók. Minden kurzus a PTE Szántó Kovács János utca 1/B. épületében lesz megtartva, a termek megadásával.

Minden kurzus egy adott időpontban megtartott gyakorlati tartalmú találkozóból, és a biztosított e-learning tananyag otthoni feldolgozásából áll. A kurzus teljesítésének feltétele a személyes jelenlét, és egy, az oktató által meghatározott gyakorlati feladat teljesítése.

Bővebb információ: dr. Vámosi Tamás, vamosi@feek.pte.hu

AMENNYIBEN JELENTKEZNI KÍVÁN VALAMELYIK KURZUSRA, KÉRJÜK TÖLTSE KI ÉS KÜLDJE EL A LENT TALÁLHATÓ JELENTKEZÉSI LAPOT! ADOTT KURZUS TÖBB IDŐPONTBAN IS MEGHIRDETÉSRE KERÜL, ILYENKOR AZ IDŐPONT ALAPJÁN TESSÉK VÁLASZTANI!

FIGYELEM! AZ "ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS" KURZUS BETELT, KÉRLEK NE JELENTKEZZ RÁ!

FIGYELEM! A "MUNKAVÁLLALÓI PÉNZÜGYEK" KURZUS MÁJUS 2-I IDŐPONTJA MEGSZŰNT, KÉRLEK NE JELENTKEZZ RÁ!

FIGYELEM! A "FOGLALKOZÁSI ISMERETEK" KURZUS ÁPRILIS 19-I IDŐPONTJA MEGSZŰNT, KÉRLEK NE JELENTKEZZ RÁ!

Jelentkező hallgató neve: *
Your answer
Jelentkező hallgató szakja: *
Your answer
Jelentkező hallgató e-mail elérhetősége: *
Your answer
A választott kurzus (témakör és időpont): *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms