ใบสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
สำหรับร้านอาหารไทยในประเทศไทย เริ่มรับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อร้านอาหาร/สาขา *
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนพาณิย์ *
Your answer
รูปแบบจดทะเบียน *
Required
ที่ตั้งกิจการ *
(ระบุ เลขที่ หมูที่ ซอย ถนน)
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(ของกิจการ) *
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail(ของกิจการ) *
Your answer
Website (ของกิจการ)
Your answer
Facebook(ของกิจการ)
Your answer
ชื่อผู้ติดต่อ *
คำนำหน้านาม
Required
ชื่อ *
(กรณีทีมีสาขาหรือผู้สมัครเข้ามามากว่า 1 ร้าน ควรระบุชื่อผู้ติดต่อไม่ซ้ำกัน)
Your answer
นามสุกล *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ *
Required
ตำแหน่ง
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
(เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน)
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์/มือถือ (ของผู้ติดต่อ) *
Your answer
โทรสาร
Your answer
E -mail (ของผู้ติตด่อ) *
Your answer
2.รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
รายละเอียดของร้านอาหาร *
การรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
รางวัลที่ได้รับหรือได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/รายการต่างๆ
Your answer
รายการอาหาร
เมนูเด็ดของร้าน
(เขียนมาอย่างน้อย 3 - 5 รายการ)
Your answer
เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย *
1.รูปภาพร้านอาหาร 2. รูปภาพอาหาร(เมนูเด็ดของร้าน) 3 รูปภาพมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย/รางวัลที่ได้รับ ส่งข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาที่ Thaiselectdbd@gmail.com
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service