แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใส่เครื่องหมายกาถูกในช่อง หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
เพศ
อายุ............ปี
Your answer
สถานภาพ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms