Kap. 4. Fejl og mangler ved varen
Reklamationsret og misligholdelsesbeføjelser
Hvornår pålægger reklamationsretten forbrugeren bevisbyrden? *
10 points
Required
Hvis forbrugeren i forbindelse med en reklamation enten kræver ombytning eller ophævelse af købet, hvilke krav skal forbrugeren opfylde for at dette er muligt? *
10 points
Required
I hvilke af følgende udsagn er der tale om en mangel, ifølge købeloven? *
10 points
Required
Skal sælgeren altid acceptere forbrugerens krav om ombytning, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Hvor lang tid efter en vare er blevet ombyttet, kan forbrugeren reklamere over ombytningen, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Gælder reklamationsretten både for nye samt brugte vare? *
10 points
Required
Hvornår kan forbrugeren kræve erstatning? *
10 points
Required
I hvilke tilfælde kan sælgeren påberåbe sig ”uforholdsmæssige omkostninger” i forbindelse med ombytning, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Bruges formodningsreglen på letfordærvelige varer, eller andre varer, som ikke kan forventes at holde i 6 måneder? *
10 points
Required
Hvornår kan sælgeren afvise forbrugerens ønske om ombytning, med henvisning til at ombytning vil påføre ham/hende uforholdsmæssige omkostninger, ifølge reklamationsregler? *
10 points
Required
Hvad kan forbrugeren kræve hvis sælger ikke afhjælper indenfor rimelig tid? *
10 points
Required
Hvad er det som der formodes i ”formodningsreglen”? *
10 points
Required
Hvor lang tid kan en forbruger reklamere over mangler ved en vare? *
10 points
Required
I forbindelse med forbrugeren foretager en reklamation, hvornår kan forbrugeren da kræve købet hævet? *
10 points
Required
Hvem skal betale for en evt. transport i forbindelse med ombytning af en vare, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Kan forbrugeren i forbindelse med afhjælpning, laden en anden foretage afhjælpningen på sælgers regning, hvis forbrugeren ex mener sælgers værksted er forringe? *
10 points
Required
Er sælger forpligtet til at tage sig af nye mangler, efter reklamationsretten er udløbet? *
10 points
Required
Hvem bærer risikoen, for en vare forsvinder eller beskadiges, før den bliver leveret til forbrugeren? *
10 points
Required
I forbindelse med forbrugeren opdager en mangel og reklamerer over den inden 2 år efter levering, hvilke rettigheder/mangelsbeføjelser har forbruger ifølge købeloven? *
10 points
Required
Kan sælger forlange et gebyr af forbrugeren, for at undersøge varen for fejl og mangler? *
10 points
Required
Hvor lang tid efter en vare er blevet repareret kan forbrugeren klage over reparationen, ifølge forældelsesreglerne? *
10 points
Required
I forbindelse med forbrugeren køber en helt bestemt og unik vare (specieskøb), hvornår kan han/hun da kræve erstatning? *
10 points
Required
I forbindelse med en sælger er i færd med at reparere en vare, hvordan kan sælger da forlænge den tid der gives til at foretage reparationen? *
10 points
Required
Hvis forbrugeren opdager en mangel ved varen, hvor hurtigt skal forbrugeren da rette henvendelse til sælger? *
10 points
Required
Hvornår kan det komme på tale, at forbrugeren kan kræve et afslag i prisen, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Hvornår starter reklamationsretten at løbe fra? *
10 points
Required
Hvor lang tid skal der gå efter levering, før sælger kan opkræve et undersøgelsesgebyr? *
10 points
Required
Kan købelovens reklamationsregler påberåbes overfor alle salgs vare/køb? *
10 points
Required
Hvad dækker begrebet afhjælpning over, ifølge reklamationsreglerne? *
10 points
Required
Hvor mange forsøges gives sælger til at reparere mangler der er nemme at lokalisere og udbedre? *
10 points
Required
I forbindelse med at forbrugeren reklamere over en mangle, hvem vælger hvilke mangelsbeføjelser der skal tages i anvendelse? *
10 points
Required
Hvad sker der vis sælger sandsynliggør, at manglen ikke har været til stede på leveringstidspunktet, ifølge formodningsreglen? *
10 points
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy