ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2013-2014


Η Ακαδημία των Πολιτών προκηρύσσει την έναρξη του εαρινού εξαμήνου των Ανοιχτών Λαϊκών Πανεπιστημίων για Τρίκαλα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη.

Οι θεματικές αφορούν την 'Κλινική Ψυχολογία΄ και την ΄Ψυχολογία-Κοινωνιολογία των Φύλων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ενήλικες ανεξάρτητα από μορφωτικό επίπεδο.

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται, ανάλογα με τα τμήματα, μία φορά την εβδομάδα (17:00-20:00 ή 18.00-21.00) ανάλογα με την περιοχή που επιθυμείτε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν αυτόματα την ιδιότητα του μέλους της Ακαδημίας των Πολιτών και θα συμμετέχουν στο πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο της, ενώ θα τύχουν όλων των εκπτώσεων των μελών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το κόστος εγγραφής ορίζεται στα 50 ευρώ για όλο το εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

Πληροφορίες: 22510-54739.

Ηλεκτρονικές Εγγραφές:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question