Tietosuojaseloste


1.1 Rekisterin pitäjä (alikäsittelijä toimeksiantojen luovutuksen jälkeen)
Freelancer konsultti Jouko Karjalainen
Seinäjoki

1.2 Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava
Jouko Karjalainen
GSM 0400 72 17 17
Sähköposti:  etunimi (@) kojoka.fi

1.3 Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedot kerätään työnhakijahenkilöiltä itseltään avoimiin työpaikkoihin liittyen.

1.4 Rekisterin tietosisältö
Työnhakijan toimittamat omat ansioluettelot ja muut asiakirjat, kuten mahdollinen työhakemus ja erilaiset todistukset.
Työnhakijan haastatteluissa antamat lisätiedot.
Työnhakijan mahdollisesti tekemät persoonallisuus- ja kykyanalyysien raportit.
Työnhakijan mahdollisesti kertomat muut lisätiedot.

1.5 Tietolähteet
Luonnolliset henkilöt (työnhakijat), jotka ovat kiinnostuneet hakemaan ilmoitettuja tai tiedoksi annettuja  työpaikkoja konsultti Jouko Karjalaisen suorittamiin toimeksiantoihin.

1.6 Tietojen luovutukset
Vain tarpeellisia tietoja luovutetaan toimeksiantajayrityksen rekrytointiin osallistuville henkilöille. Tietoja ei luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä tietoja luovuteta sivullisille. Toimeksiantajayritys ottaa rekisterin omalle vastuulleen projektin tietojen luovutuksen ja rekrytointiprojektin valmistumisen yhteydessä.
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi:
Noudattaaksemme lain velvoitteita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, lakia valvovien viranomaisten tai muiden hallintoviranomaisten oikeutettuihin pyyntöihin
Tutkiaksemme epäiltyä tai toteutunutta laitonta toimintaa (esimerkiksi salassapitorikkomuksen  selvittämisessä)
Estääksemme taloudellisen vahingon syntyä

1.7 Rekisterin sijainnit
Rekrytointityötä tekevän konsultin hallussa lukituissa tiloissa ja/tai omissa salasanasuojatuissa tietojärjestelmissä. Rekrytointipalveluun tallennettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle konsultin toimesta. DiSC profiilituotantoon ja niiden hallinnointiin liittyen asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
 
1.8 Rekistereiden suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään järjestelmissä, jotka on suojattu käyttöjärjestelmien ja palvelimien suojausohjelmistojen, palomuurien tai muiden hyväksyttävien teknisten menetelmien avulla, kuten eri käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

1.9 Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa oikeus pyytää häntä koskevat tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen/puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan.
Konsultti ja toimeksiantajayritys pyytää tarvittaessa täsmentämään pyyntöä kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan lain hyväksymillä asiakirjoilla henkilökohtaisella tapaamisella Seinäjoella ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

2.0 Tietojen säilyttäminen
Tallennettuja työnhakijatietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin tietojen käsittelylle on tarvetta.
Rekisterin työnhakijan tietoja käytetään tapauskohtaiseen rekrytointiprojektiin liittyen, ellei työnhakija erikseen muuta ole pyytänyt. Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä ja konsultti pyrkii siihen, että säilytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia. Tietoja poistetaan, kun ne eivät enää tarpeellisia rekisterinpitäjän rekrytointiprojektin toteuttamiseksi tai toiminnan kannalta muuten tarpeellisia.

Toimeksiantajayritys ottaa luovutetun rekisterin omalle vastuulleen projektin tietojen luovutuksen ja rekrytointiprojektin valmistumisen yhteydessä ja tämän jälkeen.

Päivitetty 20.9.2023

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Haluatko yhteydenottoa? Jätä yhteystietosi.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy