เสนอชื่อกรรมการ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการดำเนินการ
1. เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือครูที่มีความสามารถในระดับชั้นอื่น
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์
3. กรอกชื่อนามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียนให้ถูกต้อง เพื่อนำไปจัดทำร่างคำสั่ง
4. ผู้เสนอชื่ออาจไม่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการในแต่ละสนาม
5. เขตพื้นที่จะเลือกตามลำดับการเสนอชื่อในระบบ
6. ภายหลังการเสนอชื่อ ทางเขตพื้นที่จะจัดทำร่างคำสั่ง และแจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่มงานวัดผล
7. หากจำนวนที่เสนอไม่เพียงพอ หรือไม่ลงตัวในแต่ละสนาม อาจขอความอนุเคราะห์รายชื่อเพิ่มเติม
8. ตรวจข้อสอบอัตนัย ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
9. เขตพื้นที่จะดำเนินการจัดกรรมการตรวจโดยไขว้สลับต่างศูนย์เครือข่าย หรือต่างอำเภอ
10. ตรวจและฝนคะแนน ทัง 2 วิชา ให้คะแนนแบบฉันทามติร่วมกัน 2 ท่าน/ห้องสอบ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ระบุคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล *
เลือกตำแหน่ง *
ระบุโรงเรียน *
ระบุศูนย์เครือข่าย *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse