Chestionar absolventi
Email address *
Nume
Prenume
Anul absolvirii, meseria
Activitatea de secretariat (orar de funcţionare, amabilitatea personalului, timp de aşteptare)
Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa procedurilor / birocraţia, timpul de răspuns la cereri)
Spaţiile sanitare din școală
Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un computer, întreţinerea computerelor)
Calitatea conexiunii la Internet (viteză, întreruperi, restricţii)
Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, pliante, afişe, ghidul elevului etc.)
Calitatea informaţiilor primite din partea personalului școlii
Calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate, disponibilitatea informaţiilor, design, acurateţe, grad de noutate)
Spaţii de învăţământ (dotări, confort, funcţionalitate)
Laboratoare, ateliere, auditorii (dotări, programe, acces)
Sală de lectură, bibliotecă (confort, linişte, locuri suficiente, funcţionalitate, orar)
Tehnica de calcul / internet bibliotecă (orar, funcţionalitatea calculatoarelor, acces)
Dotarea cu resurse moderne la ore (videoproiector, internet wireless, ecran de proiecţie etc.)
Dotarea bibliotecii (existenţa calculatoarelor, noutatea cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.)
Amabilitatea personalului bibliotecii
Orarul bibliotecii
Tematica abordată la la ore
Relevanţa şi utilitatea temelor pentru meseria aleasă
Numărul şi varietatea cursurilor opţionale
Cursurile sunt interesante, utile şi se ridică la nivelul aşteptărilor mele
Complementaritatea şi relaţionarea între obiecte
Dezvoltarea în școală a abilității de a lucra în echipă
Dezvoltarea în școală a abilităților de comunicare
Dezvoltarea în școală a abilității de a învăţa şi înţelege lucruri noi
Dezvoltarea în școală a abilităților de a lucra cu calculatorul
Relevanța practicii de producere
Programul este adaptat nevoilor şi ritmului meu personal
Programul săptămânal (orar, lecții organizate modular)
Consiliere cu privire la implicarea în activităţi extrașcolare
Evenimente dedicate carierei (târguri de locuri de muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.)
Consiliere privind managementul carierei
Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de școală
Am încredere că certificatul obținut va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi în viaţă
Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această școală
Aş recomanda această școală şi altora persoane
Această școală mă ajută să îmi ating obiectivele în viaţă
Școala este deschisă să primească feedback din partea elevilor pentru a se îmbunătăţi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service