DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH OPERATOR
Email address *
Dotychczasowy status *
Imię i nazwisko *
PESEL *
Adres zamieszkania *
Województwo *
Numer telefonu *
Czy masz profil na facebook? *
Jeśli TAK w opcji inne podaj nick.
Required
Czy należysz do grupy dyskusyjnej na Facebook - Stowarzyszenie Operator *
Preferowane kanały komunikacji z SOMR *
Required
Czy wyrażasz zgodę na dołączenie twojego profilu na Facebook do grupy SOMR Operator? *
Twój status zawodowy *
Required
Posiadane uprawnienia ( dotyczy operatorów)
Załącz swoje zdjęcie niezbędne do przygotowania legitymacji (zdjęcie twarzy bez nakrycia głowy oraz okularów przyciemnianych)
Zapoznaj się z zapisami STATUTU STOWARZYSZENIA str.1 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 2 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 3 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 4 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 5 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 6 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 7 z 8
Statut Stowarzyszenia str. 8 z 8
Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR” i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia. Oświadczam, ze znane mi są postanowienia Statutu. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rozpatrywania zgłoszeń członkostwa w Stowarzyszeniu Operatorów Maszyn i okresu członkostwa. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. *
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE DEKLARACJI
W ciągu 7 dniu skontaktujemy się z Tobą celem dalszych czynności rejestracyjnych oraz podjęcia stosownej uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych.
Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do kolegi Piotr Praszałek pod numerem 692415368 i Tomasza Mazurka pod numerem 609570879.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service