แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล SpringerLink
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
Your answer
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 และ 2 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. Springer Link
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. ฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้น คือฐานข้อมูลใด
1 point
2. ฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้นเป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1 point
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น แยกเฉพาะที่เป็น "Preview Only" มีจำนวนเท่าใด
1 point
4. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น จำกัดช่วงปีของเอกสารที่ต้องการ คือ
1 point
5. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ใช้คำสืบค้นใด
1 point
6. จากภาพที่ 1 การคัดกรองผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ใช้เงื่อนไขในการคัดกรองอะไรบ้าง
1 point
Figure 2. Springer Link
รายละเอียดบรรณานุกรม
7. จากภาพที่ 2 เอกสารที่แสดงรายละเอียด ข้อใดคือผู้แต่ง
1 point
8. จากภาพที่ 2 ปีที่พิมพ์ของเอกสารนี้คือปีใด
1 point
9. จากภาพที่ 2 แหล่งที่มีของบทความนี้ คือวารสารชื่ออะไร
1 point
10. จากภาพที่ 2 เครื่องมือสำหรับช่วยระบุจำนวนของผู้เข้าชม/อ่านบทความแล้ว ว่ามีจำนวนเท่าใด คือเครื่องมือใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms