Konferencja Pomorskiej Federacji Sportu Gdańsk - Górki Zachodnie, Hotel Galion 24/25.11.2017- Rejestracja Zakończona
Email address *
TEMAT: „Przygotowanie motoryczne zawodników kategorii młodzieżowych"
Termin zgłoszeń upływa 21.11.2017. Osoby, które zgłoszą się a nie powiadomią o rezygnacji z udziału w konferencji poniosą koszty udziału w wysokości 200 zł.
Dla szkoleniowców współpracujących z Pomorską Federacją Sportu przy realizacji programów dofinansowanych ze środków MSiT i UMWP udział w konferencji jest bezpłatny.
Termin zgłoszeń upływa 21.11.2017. Osoby, które zgłoszą się a nie powiadomią o rezygnacji z udziału w konferencji poniosą koszty udziału w wysokości 200 zł. *
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, a także do jej odwołania bez podania przyczyny. W przypadku odwołania konferencji informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. *
Organizatorem Konferencji jest Pomorska Federacja Sportu
80-213 Gdańsk
al. Zwycięstwa 51,
tel. 58 5203102,
e-mail: sekretariat@pfsg.pl
Osoby niewspółpracujące z Pomorską Federacją Sportu przy realizacji programów dofinansowanych ze środków MSiT i UMWP mogą uczestniczyć w konferencji na własny koszt (odpłatność za udział wynosi 200 zł - szczegóły dotyczące płatności zostaną przekazane po zarejestrowaniu)
Harmonogram czasowy
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.