BORANG SSQS 2.0 (PENTADBIR) PKG PUDU

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) dilaksanakan setiap tahun. Keputusan penarafan ini dlaporkan di mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM dan juga Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dr KSN.
Instrumen SSQS 2.0 ini perlu diisi oleh Pentadbir Sekolah, sama ada Pengetua / Guru Besar atau Penolong Kanan Pentadbiran.
Kerjasama anda dipohon untuk menjawab semua soalan berdasarkan keadaan semasa sekolah secara tepat.
Kerjasama anda menjawab semua soalan dalam borang ini adalah amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

  BAHAGIAN A : PROFIL SEKOLAH DAN PENTADBIR

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B : PENGGUNAAN ICT DALAM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C : MODAL INSAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN D : APLIKASI

  i. Ada sekurang-kurangnya satu inovasi sekolah dalam bentuk aplikasi pengurusan
  ii. Ada inovasi dan mempunyai SATU ciri berikut: 1. kemaskini 2. penjanaan sistem/ automasi  3. meningkatkan kecekapan pengurusan PdP  4. kolaborasi
  iii. Ada inovasi dan mempunyai DUA ciri berikut: 1. kemaskini 2. penjanaan sistem/ automasi  3. meningkatkan kecekapan pengurusan PdP  4. kolaborasi
  iv. Ada inovasi dan mempunyai TIGA ciri berikut: 1. kemaskini 2. penjanaan sistem/ automasi  3. meningkatkan kecekapan pengurusan PdP  4. kolaborasi
  v. Ada inovasi dan mempunyai SEMUA ciri berikut: 1. kemaskini 2. penjanaan sistem/ automasi  3. meningkatkan kecekapan pengurusan PdP  4. kolaborasi
  Please enter one response per row
  This is a required question
  i. Satu laman web TANPA ciri-ciri berikut: 1. kemaskini data dan maklumat 2. bahan boleh muat turun 3. patching 4. kemaskini reka letak, warna dan rekabentuk
  ii. Satu laman web dan mempunyai SATU ciri berikut:1. kemaskini data dan maklumat 2. bahan boleh muat turun 3. patching 4. kemaskini reka letak, warna dan rekabentuk
  iii. Satu laman web dan mempunyai DUA ciri berikut: 1. kemaskini data dan maklumat 2. bahan boleh muat turun 3. patching 4. kemaskini reka letak, warna dan rekabentuk
  iv. Satu laman web dan mempunyai TIGA ciri berikut: 1. kemaskini data dan maklumat 2. bahan boleh muat turun 3. patching 4. kemaskini reka letak, warna dan rekabentuk
  v. Satu laman web dan mempunyai SEMUA ciri berikut: 1. kemaskini data dan maklumat 2. bahan boleh muat turun 3. patching 4. kemaskini reka letak, warna dan rekabentuk
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN E : INFRASTRUKTUR ICT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question