ก่อนเรียน-แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1.แบบวัดชุดนี้ประกอบไปด้วย 2 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
    ตอนที่ 2 ข้อความที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ
2. ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านเมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse