ทริปศึกษาดูงานสุดยอดเทคโนโลยีสุดล้ำในการจัดการโลจิสติกส์ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Smart Logistics / Smart Technology / Smart Warehouse

🔴 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธ.ค. 62 (6 วัน 4 คืน)
🔴 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จัดโดย สายงาน LOBTEZ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Email address *
กำหนดการ (แบบย่อ)
ข้อมูลผู้เข้าร่วม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport) *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport) *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
เลข Passport *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
มือถือ *
Line ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) *
ข้อมูลบริษัท (ชื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษ) *
ผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) *
เลขที่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ถูกต้อง) *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน *
เบอร์โทรผู้ประสานงาน *
อีเมล์ผู้ประสานงาน *
Line ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) *
เงื่อนไขการชำระเงิน
การชำระเงิน
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และกิจกรรมนี้ เข้าข้อกำหนดที่สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 200% )
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร (Early Bird) ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
Clear selection
หมายเหตุ
🔴 ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
🔴 อัตรานี้ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หากเกินกำหนดแล้ว อัตราค่าสมัครจะเป็นตามอัตราด้านล่างนี้
- อัตราสมาชิก พักคู่ 49,000 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
- อัตราบุคคลทั่วไป พักคู่ 52,000 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
- พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,500 บาท) (รวม Vat 7% แล้ว)

🔴 รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป
Depart from Bangkok by Thai Airway (TG642)
23.55 Bangkok (Suvarnabhumi) - Check in 15 Dec 2019
07.30 Narita International (NRT)
Total duration 5.45 hrs.

ขากลับ
Depart from Tokyo by Thai Airway (TG677)
17.30 Tokyo (Narita)
22.30 Bangkok (Suvarnabhumi)
Total duration 7.00 hrs.
ที่อยู่ ที่ต้องการให้ใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ถูกต้อง) *
การจองตั๋วเครื่องบิน *
*
**ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน กรณีชำระเงินเกินอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินที่ถูกต้องก่อนชำระ**
🔴 หมายเหตุ : โปรดชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนวันเดินทาง
🔴 โปรดจัดส่งรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (แบบไม่เป็นทางการ) ขนาดไม่เกิน 1 MB มาที่อีเมล์ patcharint@fti.or.th เพื่อจัดทำทำเนียบคณะเดินทาง
ดาวน์โหลดกำหนดการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เพียงสแกน QR CODE เพิ่มเราเป็นเพื่อน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy