ทริปศึกษาดูงานสุดยอดเทคโนโลยีสุดล้ำในการจัดการโลจิสติกส์ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Smart Logistics / Smart Technology / Smart Warehouse

🔴 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธ.ค. 62 (6 วัน 4 คืน)
🔴 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จัดโดย สายงาน LOBTEZ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Email address *
กำหนดการ (แบบย่อ)
ข้อมูลผู้เข้าร่วม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport) *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport) *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
Your answer
ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
Your answer
เลข Passport *
Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
Your answer
มือถือ *
Your answer
Line ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) *
Your answer
ข้อมูลบริษัท (ชื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เลขที่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Your answer
ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ถูกต้อง) *
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
Your answer
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน *
Your answer
เบอร์โทรผู้ประสานงาน *
Your answer
อีเมล์ผู้ประสานงาน *
Your answer
Line ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) *
Your answer
เงื่อนไขการชำระเงิน
การชำระเงิน
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และกิจกรรมนี้ เข้าข้อกำหนดที่สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 200% )
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร (Early Bird) ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ
🔴 ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
🔴 อัตรานี้ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หากเกินกำหนดแล้ว อัตราค่าสมัครจะเป็นตามอัตราด้านล่างนี้
- อัตราสมาชิก พักคู่ 49,000 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
- อัตราบุคคลทั่วไป พักคู่ 52,000 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
- พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,500 บาท) (รวม Vat 7% แล้ว)

🔴 รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป
Depart from Bangkok by Thai Airway (TG642)
23.55 Bangkok (Suvarnabhumi) - Check in 15 Dec 2019
07.30 Narita International (NRT)
Total duration 5.45 hrs.

ขากลับ
Depart from Tokyo by Thai Airway (TG677)
17.30 Tokyo (Narita)
22.30 Bangkok (Suvarnabhumi)
Total duration 7.00 hrs.
ที่อยู่ ที่ต้องการให้ใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ถูกต้อง) *
Your answer
การจองตั๋วเครื่องบิน *
*
**ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน กรณีชำระเงินเกินอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินที่ถูกต้องก่อนชำระ**
🔴 หมายเหตุ : โปรดชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนวันเดินทาง
🔴 โปรดจัดส่งรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (แบบไม่เป็นทางการ) ขนาดไม่เกิน 1 MB มาที่อีเมล์ patcharint@fti.or.th เพื่อจัดทำทำเนียบคณะเดินทาง
ดาวน์โหลดกำหนดการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เพียงสแกน QR CODE เพิ่มเราเป็นเพื่อน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy