Ankieta - Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kobylin
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy Kobylin i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.


Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 w gminie Kobylin.

1) Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w gminie Kobylin? *
2) Czy gmina Kobylin jest dobrym miejscem do życia? *
3) Jak ocenia Pani/Pan gminę Kobylin pod względem:
Bardzo nisko
Raczej nisko
Przeciętnie
Raczej wysoko
Bardzo wysoko
Bezpieczeństwa mieszkańców
Jakości środowiska naturalnego
Dostępności i jakość transportu zbiorowego
Dostęp do terenów zielonych, rekreacyjnych
Jakość i dostępność do opieki zdrowotnej
4) Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się na terenie gminy Kobylin?
5) Czy czuje się Pan/Pani dobrze poinformowany/poinformowana o działaniach podejmowanych i realizowanych przez władze gminy/miasta?
6) Czy Pani/Pana zdaniem mieszkańcy gminy/miasta mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez władze lokalne?
7) Które dziedziny Pana/Pani zdaniem powinny być szczególnie wspierane i priorytetowo realizowane przez władze lokalne. /Proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
8) Jaka jest skala problemu uzależnień (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, inne) na terenie gminy Kobylin? *
9) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w gminie Kobylin? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
10) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się rodziny z dziećmi na terenie gminy Kobylin? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
11) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne na terenie gminy Kobylin? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
12) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby starsze na terenie gminy Kobylin? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
13) Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej na terenie gminy Kobyliny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
14) Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania i kierunki działań władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? *
15) Jakie działania przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych na terenie gminy Kobylin /Proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
Płeć: *
Wiek: *
Miejsce zamieszkania:
Your answer
Grupa społeczno-zawodowa: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service