แบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพ

  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  ท่านกินผักไม่หลากหลายในหนึ่งวัน (ไม่ครบ 5 สี)
  ท่านกินผักและผลไม้สด น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมหรือน้อยกว่า 5 กำมือต่อวัน
  ท่านกินอาหารเน้นรสหวาน มัน เค็ม หรือเน้นรสใดรสหนึ่ง
  Please enter one response per row
  ท่านออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที
  Please enter one response per row
  ท่านคิดมากหรือกังวลใจจนนอนไม่หลับ
  ท่านกินอาหารมากกว่าปกติหรือน้อยกว่า เนื่องจากความเครียด
  Please enter one response per row
  This is a required question